Słownik meblarski

Rodzina

Rodzina (familia) – 1) Jednostka systematyczna (takson) w obrębie rzędu, w skład którego wchodzą spokrewnione ze sobą rodzaje. Nazwy łacińskie rodzin kończą się zwykle na -aceae.

2) W języku potocznym słowo „rodzina” może oznaczać grupę podobnych przedmiotów (np. „rodzina krzeseł”).

3) Też: grupa osób związanych ze sobą więzami pokrewieństwa lub powinowactwa.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.