Słownik meblarski

Drzewa i systematyka

Kategoria obejmuje najważniejsze gatunki, ich charakterystykę i klasyfikację, budowę oraz choroby i wady drzew

Abura

Abura – nazwa handlowa drewna rodzaju Mitragyna (M. ciliata, M. Macrophylla); rodzina marzanowate – Rubiaceae, ang. abura, niem. Abura. …

Afromozja

Afromozja, kokrodua, afrykański tik – nazwa handlowa drewna drzew Afrormozia (A. elata, A. angolensis); rodzina motylkowate – Fabaceae; ang. afrormosia, kokrodua, niem. Afrormosia. …

Amarant

Amarant – nazwa handlowa drzew rodzaju Peltogyne (P. Pubescens, P. Venosa); rodzina motylkowate – Fabaceae; ang. purpleheart, amaranth (USA), niem. Amarantholz. …

Araukaria

Araukaria, igława – rodzaj Araukaria; rodzina araukariowate – Araucariaceae; ang. parana pine, niem. Paranakiefer. …

Azobe

Azobe – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Lophira (L. Procera, L. Alata); rodzina Ochnaceae; ang. ekki, niem. Bangossi. …

Balsa

Balsa – nazwa handlowa drzew rodzaju ogorzałka (Ochroma, np. O. lagopus, rodzina wełniakowate – Bombaceae); ang. balsa; niem. Balsa …

Bambus

Bambus – rodzaj Bambusa, rodzina wiechlinowate (Poaceae); ang. bamboo; niem. Bambus. …

Biel

Biel – zewnętrzna część fizjologicznie aktywnego drewna starszych pni drzew, zawierająca żywe komórki miękiszowe, przeważnie jaśniej zabarwiona od twardzieli. Główną funkcją bielu jest przewodzenie wody. Trwałość drewna bielu jest mniejsza aniżeli twardzieli. …

Brzoza

Brzoza – rodzaj Betula, rodzina brzozowate (Betulaceae); ang. birch; niem. Birke. …

Bubinga

Bubinga (bubingo) – nazwa handlowa drewna drzew gatunków z rodzaju Guibourtia (G. pellegriniana, G. demeusei); rodzina brezylkowate – Caesalpiniaceae; znana również jako róża afrykańska; ang. bubinga, niem. Bubinga. …

Buk

Buk – rodzaj Fagus; rodzina bukowate – Fagaceae; ang. beech; niem. Rotbuche. …

Ceiba

Ceiba – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Ceiba (np. C. pentandra, rodzina wełniakowate – Bombaceae); ang. ceiba, niem. Fuma. …

Cis

Cis – rodzaj Taxus; rodzina cisowate – Taxacea; ang. yew; niem. Eibe. …

Czarny dąb

Czarny dąb – to drewno dębu, które przebywało przez długi czas (nawet kilka tysięcy lat) w wodzie lub gruncie i wskutek reakcji garbników w nim zawartych ze związkami żelaza obecnymi w środowisku zmieniło swoją naturalną barwę na czarną. …

Czeczota

Czeczota – czeczotka, drewno kędzierzawe. …

Czereśnia

Czereśnia (trześnia) – rodzaj Prunus; rodzina różowate – Rosaceae; ang. wild cherry; niem. Kirschbaum, Waldkirsche. …

Dąb

Dąb – rodzaj Quercus; rodzina bukowate – Fagaceae; ang. oak; niem. Eiche. …

Degradacja drewna

Degradacja drewna – obniżenie wartości liczbowych określających właściwości drewna; zmniejszenie jego wartości użytkowej pod działaniem czynników enzymatycznych, chemicznych lub fizycznych; pogorszenie jakości technicznej. …

Deprecjacja drewna

Deprecjacja drewna – zmniejszenie wartości drewna wskutek działania czynników atmosferycznych, biotycznych, chemicznych lub innych. …

Destrukcja drewna

Destrukcja drewna – naruszenie całości, rozkład, rozpad, zniszczenie całkowite drewna (łac. destructio – zniszczenie). Czym się różni destrukcja drewna od degradacji drewna? W przypadku degradacji drewna następuje obniżenie wartości liczbowych określających jego właściwości, natomiast w przypadku destrukcji dochodzi do całkowitego zniszczenia drewna. …

Drewno pierścieniowonaczyniowe

Drewno pierścieniowonaczyniowe – drewno gatunków liściastych o względnie dużych naczyniach skupionych w drewnie wczesnym i wyraźnie mniejszych naczyniach w drewnie późnym. Duże naczynia w drewnie wczesnym tworzą wyraźny pierścień. …

Drzewo

Drzewa – duże, wieloletnie rośliny o pojedynczym, wyraźnie wykształconym pniu i mniej lub bardziej wyraźnej koronie. …

Eukaliptus

Eukaliptus – rodzaj Eucalyptus; rodzina mirtowate – Myrtaceae. …

Fernambuk

Fernambuk – pernambuk; nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Guilandina (G. echinata); rodzina brezylkowate – Caesalpiniacea; ang. Brasill wood, Prenambuko wood; niem. Prenambukholz. …

Fotosynteza

Fotosynteza – proces, w którym rośliny wykorzystują energię słoneczną do syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody. …

Garbnik

Garbniki – substancje organiczne występujące w komórkach kory, łyka, galasów i drewna. Strącają białko i dają ciemne zabarwienie z jonami żelaza (np. rodzaj Quercus – dąb). …

Gatunki drzew

Gatunki drzew – 1) Podstawowe jednostki w systematyce drzew. Liczba gatunków drzew nie jest dokładnie znana, szacuje się, że na Ziemi rośnie ok. 30 tys. gatunków drzew. …

Grab

Grab – rodzaj Carpinus; rodzina brzozowate – Betulaceae; ang. hornbeam; niem. Heinbuche. …

Grusza

Grusza (Pirus) – rodzina różowate – Rosaceae; ang. pear; niem. Birnbaum. …

Gwajak

Gwajak – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju gwajakowiec (Guaiacum, gwajakowiec lekarski – G. officinale); rodzina paralistowate – Zygophyllacece; ang. lignum vitae; niem. Pockholz. …

Heban

Heban – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju hurma (Diospyros; D. crassiflora, D. piscatoria, D. dendo i in.); rodzina hebankowate – Ebenaceae; ang. ebony; niem. Ebenholz. Występowanie: Afryka Tropikalna, Indie, Filipiny, Ameryka Środkowa (gatunki Brya ebonus i B. buxifolia). Wygląd drewna: twardziel intensywnie …

Hikora

Hikora – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju orzesznik (przeorzech – Carya); rodzina orzechowate – Juglandaceae; ang. hickory; niem. Hickory. …