Słownik meblarski

Owady żerujące w drewnie

Owady żerujące w drewnie – zaliczane są do czynników biotycznych, degradują tkankę drzewną poprzez tworzenie chodników owadzich wewnątrz oraz na powierzchni przedmiotów drewnianych. Powstałe korytarze mają różną średnicę i mogą przebiegać miejscowo lub na całej powierzchni substancji drzewnej.

Owady żerujące w drewnie atakują zarówno drewno liściaste, jak i iglaste, powodując nawet jego całkowitą degradację. Do najczęściej spotykanych owadów należy zaliczyć chrząszcze z rodziny kołatkowatych (Anobiidae), a w szczególności kołatka domowego i upartego oraz spuszczel pospolity z rodziny kózkowatych.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.