Słownik meblarski

Włókno drzewne

Włókno drzewne (libriform) – wydłużona, zwykle grubościenna komórka drewna o zredukowanym świetle i prostych jamkach. Przeważnie wyraźnie dłuższa od kambialnego inicjału włóknistego. Występuje w drewnie drzew liściastych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.