Słownik meblarski

Rodzaj

Rodzaj (genus) – 1) Jednostka taksonomiczna (systematyczna) w obrębie rodziny obejmująca grupę spokrewnionych gatunków o niektórych cechach wspólnych lub zbliżonych. Nazwa rodzajowa jest pierwszą z nazw łacińskich w binominalnej nomenklaturze.

2) Nazwa surowca drzewnego utworzona zgodnie z botaniczną nazwą gatunku lub rodzaju drzewa, z którego pochodzi.

3) W języku potocznym słowo „rodzaj” oznacza odmianę czegoś, wyróżnioną ze względu na jakieś cechy.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.