Słownik meblarski

Czarny dąb

Czarny dąb – to drewno dębu, które przebywało przez długi czas (nawet kilka tysięcy lat) w wodzie lub gruncie i wskutek reakcji garbników w nim zawartych ze związkami żelaza obecnymi w środowisku zmieniło swoją naturalną barwę na czarną.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.