Słownik meblarski

Degradacja drewna

Degradacja drewna – obniżenie wartości liczbowych określających właściwości drewna; zmniejszenie jego wartości użytkowej pod działaniem czynników enzymatycznych, chemicznych lub fizycznych; pogorszenie jakości technicznej.

Za degradację drewna odpowiadają czynniki fizyczne, chemiczne, enzymatyczne.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.