Słownik meblarski

Destrukcja drewna

Destrukcja drewna – naruszenie całości, rozkład, rozpad, zniszczenie całkowite drewna (łac. destructio – zniszczenie).

Czym się różni destrukcja drewna od degradacji drewna?

W przypadku degradacji drewna następuje obniżenie wartości liczbowych określających jego właściwości, natomiast w przypadku destrukcji dochodzi do całkowitego zniszczenia drewna.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.