Słownik meblarski

Gatunki drzew

Gatunki drzew – 1) Podstawowe jednostki w systematyce drzew. Liczba gatunków drzew nie jest dokładnie znana, szacuje się, że na Ziemi rośnie ok. 30 tys. gatunków drzew.

Gatunek – podstawowa jednostka w systematyce roślin i zwierząt. W skład gatunku wchodzą osobniki, które są podobne do siebie. Gatunkom nadawane są łacińskie nominalne nazwy. W obrębie gatunku wyróżnia się podgatunki i odmiany (łac. species – gatunek).

2) W języku potocznym słowo „gatunek” oznacza także kategorię bądź jakość materiału, surowca, komponentu itp. (np. gatunek drewna, gatunek stali).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.