Słownik meblarski

Deprecjacja drewna

Deprecjacja drewna – zmniejszenie wartości drewna wskutek działania czynników atmosferycznych, biotycznych, chemicznych lub innych.

Za deprecjację drewna odpowiadają czynniki atmosferyczne, biotyczne i chemiczne.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.