Słownik meblarski

Fotosynteza

Fotosynteza – proces, w którym rośliny wykorzystują energię słoneczną do syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody.

Energię świetlną przechwytują cząsteczki chlorofilu w chloroplastach komórek zielonych części roślin. Przebiega w dwóch fazach: świetlnej i ciemnej (gr. phos – światło + synthesis – składanie).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.