Słownik meblarski

Drewno pierścieniowonaczyniowe

Drewno pierścieniowonaczyniowe – drewno gatunków liściastych o względnie dużych naczyniach skupionych w drewnie wczesnym i wyraźnie mniejszych naczyniach w drewnie późnym. Duże naczynia w drewnie wczesnym tworzą wyraźny pierścień.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.