Słownik meblarski

Eukaliptus

Eukaliptus – rodzaj Eucalyptus; rodzina mirtowate – Myrtaceae.

Występowanie: 500-600 gatunków drzew i krzewów niemal wyłącznie w Australii. Należą tu najpotężniejsze drzewa liściaste świata, np. E. regnans o wysokości ok. 100 m.

Najwyższe drzewo świata

Pod koniec XIX w. rządowa inspekcja lasów w Australii odnotowała znalezienie powalonego pnia o długości 132,5 m. Znalezisko to można uznać za najwyższe z drzew, jakie zostały zmierzone. Drzewiaste eukaliptusy tworzą w Australii rozległe lasy i zajmują ok. 8 mln ha powierzchni.

Drzewa szybko rosnące, w wieku 10 lat osiągają wysokość 20-25 m przy średnicy pnia 25-30 cm.

Kolor drewna: zmienna barwa od prawie białej do jasnobrązowej i czerwonawo-brązowej.

Cechy drewna: rozpierzchłonaczyniowe, średnio ciężkie i ciężkie, twarde i trwałe.

Zastosowanie: drewno konstrukcyjne, w budownictwie lądowym i wodnym, w budowie statków, wagonów, słupy, podkłady, meble.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.