Słownik meblarski

Drzewo

Drzewo – duże, wieloletnie rośliny o pojedynczym, wyraźnie wykształconym pniu i mniej lub bardziej wyraźnej koronie.

Drzewa to organizmy nie mające sobie równych pod względem wymiarów (wysokość – do ok. 100 m, np. Eucalyptus regnans – eukaliptus królewski, rosnący w Australii) i długowieczności (długość życia – do ok. 5 tys. lat, np. Pinus longaeva – sosna długowieczna, rosnąca w Kalifornii).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.