ceny

Ceny – kwota pieniędzy, za które klient kupuje towar bądź usługę. Z założenie cena powinna pokryć koszty produkcji (sprzedaż poniżej kosztów to dumping).