Newsroom

Zasady sprzedaży drewna na 2024 r. budzą kontrowersje

13 października 2023 r. Lasy Państwowe opublikowały nowe zasady sprzedaży drewna na lata 2024-2026.

Zasady sprzedaży drewna na 2024 r. budzą kontrowersje

13 października Lasy Państwowe opublikowały nowe zasady sprzedaży drewna. Sens części zapisów podważają organizacje branżowe. Czy polską branżę meblarską czeka wzrost cen drewna i utrata konkurencyjności?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jeszcze przed wyborami – rzutem na taśmę – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ogłosiła zasady sprzedaży drewna na 2024 r. Jeśli chcemy być precyzyjni, to obejmują one nie tylko na przyszły rok, a lata 2024-2026. Już po wyborach do zarządzenia i decyzji opublikowanych na portalu leśno-drzewnym odniosły się organizacje branżowe. Sygnatariusze zaadresowali pismo do polityków sprawujących obecnie władzę. Natomiast wśród adresatów są również ci, którzy – jak wszystko na to wskazuje – będą mieli szansę budować nową koalicję rządzącą in spe. Treść listu została nam udostępniona przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego w odpowiedzi na prośbę o komentarz do nowych zasad. Dodatkowo decyzje Lasów Państwowych skomentował dla nas Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Sprzedaż drewna na lata 2024-2026

Przede wszystkim, zasady i procedury sprzedaży drewna w 2024, 2025 i 2026 r. określają trzy dokumenty:

 1. Zarządzenie Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024 – 2026
 2. Decyzja Nr 171 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 roku w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 roku w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno
 3. Decyzja Nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.

Lasy Państwowe ustaliły trzy okresy sprzedaży drewna w 2024 roku:

 1. pierwszy – od stycznia do kwietnia,
 2. drugi – od maja do sierpnia,
 3. trzeci – od września do grudnia.

Co do samych zasad, to największe kontrowersje wzbudziły poniższe trzy punkty:

 • możliwości składania ofert do 100% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej w ujęciu rocznym, proporcjonalnie po 33,3% na proponowany okres sprzedaży;
 • organizowanie procedur sprzedaż 3 razy w ciągu roku (co 4 miesiące);
 • zmiany poziomu realizacji umów na -10%/+5%.

Wprowadzeniu tych zasad sprzeciwiają się izby zrzeszające przedsiębiorców działających w przemyśle drzewnym i branży meblarskiej. Poniżej publikujemy treść pisma, które 18 października przesłały do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych organizacje branżowe

Szanowny Panie Dyrektorze,

niestety w pełni potwierdziły się nasze obawy. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wprowadziła nowe zasady sprzedaży drewna na 2024 rok, zupełnie ignorując uwagi wszystkich organizacji reprezentujących najważniejsze branże przemysłu drzewnego. Nie zorganizowano obiecanego spotkania, na którym miały zostać ostatecznie omówione nasze propozycje. W piśmie z dnia 27.09.2023 r. zupełnie bezzasadnie stwierdziliście Państwo, że opinie dotyczące proponowanych zmian w zasadach sprzedaży drewna poszczególnych organizacji reprezentujących przemysł drzewny były „biegunowo odległe od siebie”. Wszystkie znane nam opinie, odnośnie niżej wymienionych punktów były negatywne i uznane za niekorzystne dla przemysłu:

 • możliwości składania ofert do 100% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej w ujęciu rocznym, proporcjonalnie po 33,3% na proponowany okres sprzedaży;
 • organizowanie procedur sprzedaż 3 razy w ciągu roku (co 4 miesiące);
 • zmiany poziomu realizacji umów na -10%/+5%.

Traktowanie przedstawicieli przemysłu, stanowiącego podstawowe źródło przychodów Lasów Państwowych, którzy odpowiadają za losy tysięcy pracowników, jak uczniów, czego byliśmy świadkami na spotkaniach oraz zupełne ignorowanie naszych argumentów świadczy jednoznacznie o tym, że nie traktujecie Państwo przemysłu drzewnego jako równoprawnego partnera.

Po wdrożeniu zasad sprzedaży, po raz kolejny bez akceptacji ze strony przemysłu, można stwierdzić, że prowadzenie konsultacji z obecnym kierownictwem LP jest bezprzedmiotowe i nie daje żadnych szans na osiągnięcie konsensusu uwzględniającego interesy obu stron.

Od samego początku rozmowy z nami były Państwu potrzebne tylko ze względów propagandowych. Poznanie naszych opinii, i co najważniejsze wzięcie ich pod uwagę, zupełnie nie wchodziło w rachubę. Jest bardzo smutne, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i skali kryzysu gospodarczego, który się pogłębia.

Z poważaniem

 • Aneta Muskała – Stowarzyszenie Papierników Polskich
 • Jędrzej Kasprzak – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce
 • Longin Graczkowski – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego
 • Piotr Poziomski – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Roman Malicki – Polski Komitet Narodowy EPAL
 • Michał Strzelecki – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
 • Mirosław Florkiewicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
 • Janusz Komurkiewicz – Związek Polskie Okna i Drzwi

Do wiadomości:

 • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 • Pani Minister Anna Moskwa – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Pan Minister Waldemar Buda – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Pan Donald Tusk – Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
 • Pan Szymon Hołownia – Przewodniczący Polska 2050
 • Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Pan Włodzimierz Czarzasty – Przewodniczący Nowej Lewicy
 • Prasa

ZOBACZ TAKŻE: Lasy, drewno i branża meblarska w debacie wyborczej

Nowe zasady sprzedaży drewna rodzą frustracje w branży meblarskiej

Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, podkreśla, że zarówno sposób postępowania, jak i same zasady są mocno rozczarowujące dla całej branży drzewnej, w tym dla producentów mebli.

Dyrekcja Generalna LP kolejny raz pokazała, iż organizowane przez nią spotkania i konsultacje z przedstawicielami branży drzewnej to fikcja. Chodzi tylko o to aby w archiwum LP znalazła się informacja o odbytych konsultacjach i nic więcej – komentuje Michał Strzelecki.

Według dyrektora OIGPM, absolutnie żaden ze znaczących postulatów branży czy głównych uwag nie zostały wzięte pod uwagę.

Zmiany, które zaproponowała DGLP będą powodować już w niedalekiej przyszłości, zarówno wzrost kosztów po stronie firm biorących udział w aukcjach na PLD, jak i powodować, że mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej dla setek czy tysięcy firm drzewnych ceny drewna będą nadal dynamicznie rosły. To pokazuje, że LP bez jakiejkolwiek głębszej refleksji realizują cel, który ma spowodować maksymalizację zysku po stronie LP, nie patrząc na negatywne konsekwencje które będzie musiał ponieść przemysł drzewny i meblarski – komentuje Michał Strzelecki.

Podkreśla on również, że polska branża meblarska w sposób bardzo dynamiczny traci konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Wolumeny zamawianych mebli ciągle znajdują się około 20-30% poniżej tych, które pozwalają firmom meblarskim na spokojną działalność (rozwijanie zatrudnienia, inwestycje czy tworzenie nowych produktów). Nasze przewagi konkurencyjne się wyczerpują. Rosnące koszty, brak certyfikacji FSC powodują, że takie nacje jak Chiny czy Brazylia będą łatwiej rozwijały swoją sprzedaż na rynkach europejskich – przestrzega Michał Strzelecki. To z kolei, jego zdaniem, spowoduje dalsze redukcje miejsc pracy w branży meblarskiej i upadek setek, jak nie tysięcy firm.

ZOBACZ TAKŻE: Czy branżę drzewną czeka wzrost cen drewna?

Nowy harmonogram sprzedaży drewna

Niemniej istotne są w tym wszystkim terminy. 16 października Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opublikowała harmonogram sprzedaży drewna na I okres 2024 r. Przedstawia się on następująco:

16 – 26 października 2023 r. — Korekta wielkości zakupu drewna

Przedsiębiorcom posiadającym historię współpracy z PGL LP zostanie udostępniona w aplikacji PL-D informacja o zakupach drewna zrealizowanych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wielkość zakupów jest podstawą obliczenia maksymalnej oferty zakupu, jaką będzie mógł złożyć przedsiębiorca w sprzedaży ofertowej na I okres 2024 roku.

W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy do przedstawionej w PL-D wielkości zakupu drewna, należy złożyć wniosek o korektę w nadleśnictwie, którego niezgodność dotyczy. Wnioski o korektę należy złożyć także w przypadku przeniesienia wielkości zakupu na innego przedsiębiorcę, dokonanego zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2024 rok. Wnioski o korektę wielkości zakupu należy składać do 26 października 2023 roku do godz. 1500.

30 października – 3 listopada 2023 r. – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na I okres sprzedaży 2024 r.

Od godziny 10.00 dnia 30 października 2023 r. do godziny 12.00 dnia 3 listopada 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w I etapie sprzedaży ofertowej w PL-D na I okres sprzedaży 2024 r. Oferta zakupu może wynosić maksymalnie 33,3% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r., rozliczanego osobno w grupach drewna:

 • wielkowymiarowego iglastego,
 • wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP),
 • wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna grupy WDP),
 • średniowymiarowego iglastego grupy S2B,
 • średniowymiarowego dębowego grupy S2B, grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B),
 • małowymiarowego (drewno grup M1 i S3A).

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 3 listopada 2023 r.

6 listopada 2023 r. — Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

7- 9 listopada 2023 r. — II etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na I okres sprzedaży 2024 r.

Od godziny 10.00 dnia 7 listopada 2023 r. do godziny 12.00 dnia 9 listopada 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na I okres sprzedaży 2024 r. Oferta zakupu w II etapie (dogrywce) stanowi różnicę między 33,3% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą w I etapie jaką mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 9 listopada 2023 r.

13 listopada 2023 r. – Publikacja wyników II etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

13 listopada 2023 r. – Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I okres sprzedaży 2024 r.

Uwaga: W każdym z etapów procedury sprzedaży ofertowej w PL-D na I okres sprzedaży na 2024 r. dostępne będą informacje dotyczące potencjalnego wyniku w trwającym etapie. Informacje dotyczące potencjalnego wyniku aktualizowane będą co godzinę. Ponadto, widoczność potencjalnego wyniku zostanie wyłączona na 24 godziny przed upływem terminu składania ofert w danym etapie.

15 listopada 2023 r. – Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na I okres sprzedaży 2024 r.

16 listopada 2023 r. o godz. 7:00 — Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na I okres sprzedaży 2024 r.

14 grudnia 2023 r. – Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na I okres sprzedaży 2024 r.

20 grudnia 2023 r. – Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na I okres sprzedaży 2024 r.

21 grudnia 2023 r. – Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży na I okres sprzedaży 2024 r.

Przewidywane ogłoszenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ostatecznych wyników procedur sprzedaży drewna na I okres sprzedaży 2024 r., będzie miało formę komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. Natomiast konsekwencją ogłoszenia komunikatu jest rozpoczęcie spisywania skonsolidowanych umów na I okres sprzedaży 2024 r. Szczegółowe wyniki poszczególnych procedur sprzedaży będą dostępne dla przedsiębiorców po zalogowaniu się do aplikacji PL-D i aplikacji e-drewno.