Newsroom

Czy branżę drzewną czeka wzrost cen drewna?

Czy branżę drzewną czeka wzrost cen drewna w 2024 r.?

Czy branżę drzewną czeka wzrost cen drewna?

Przedstawiciele organizacji przemysłu drzewnego nie mają wątpliwości – nowe zasady sprzedaży drewna zaszkodzą branży drzewnej i doprowadzą do wzrostu cen surowca.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Lasy Państwowe po raz kolejny zignorowały przedstawicieli przemysłu drzewnego. DG LP nie uwzględniła przygotowanych przez przedsiębiorców uwag do propozycji zmian zasad sprzedaży drewna na 2024 r. Czy są jeszcze szanse na konsultacje z przemysłem? Czy też można się wkrótce spodziewać ogłoszenia nowych zasad? Wreszcie, czy wzrost cen drewna w 2024 roku jest realnym zagrożeniem?

W tym roku, podobnie jak w minionych latach, nie udało się uniknąć wrześniowej batalii z DG LP. Leśnicy nie chcą wysłuchać głosu organizacji, proponując nowe zasady sprzedaży drewna na przyszły rok. Sprzeciw przedsiębiorców budzi brak konsultacji i nierespektowanie uwag ze strony przemysłu drzewnego. Swoje stanowisko postanowili przedstawić w oficjalnym piśmie.

Adresatem listu wysłanego 18 września 2023 r. jest Józef Kubica, dyrektor generalny PGL Lasy Państwowe. Wiadomość trafiła również do takich polityków, jak: Mateusz Morawiecki, Anna Moskwa, Waldemar Buda czy Jarosław Kaczyński oraz do mediów.

Propozycje zmian zasad sprzedaży drewna wywołają wzrost cen surowca

Poniżej publikujemy pełną treść pisma, które otrzymali: dyrektor generalny Lasów Państwowych, politycy z partii rządzącej i dziennikarze.

18.09.2023

Pan
Józef Kubica
Dyrektor Generalny
PGL Lasy Państwowe

W imieniu niżej podpisanych, największych organizacji reprezentujących najważniejsze sektory przemysłu drzewnego w Polsce chcielibyśmy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie ignorowaniem przygotowanych przez nas uwag do propozycji zmian zasad sprzedaży drewna na 2024 r. przedstawionych w dniu 21.08.2023 r. w Sękocinie przez Naczelnika Biura Marketingu DG LP Pawła Boskiego.

Dowiedzieliśmy się ostatnio, że dalszych konsultacji z przemysłem nie będzie i zasady zostaną wkrótce ogłoszone.

Tymczasem podczas powyższego spotkania zostało powiedziane, że prezentowane są „propozycje zmian”, które będą podlegały dalszym konsultacjom z branżą drzewną. Nasze organizacje szczegółowo odniosły się do przedstawionych propozycji. Niestety wiele z nich naszym zdaniem, może przynieść dalsze pogorszenie, już dramatycznej, sytuacji przemysłu drzewnego.

Najbardziej szkodliwymi wg nas są następujące propozycje:

 • możliwości składania ofert do 100% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej w ujęciu rocznym, proporcjonalnie po 33,3% na proponowany okres sprzedaży;
 • organizowanie procedur sprzedaż 3 razy w ciągu roku (co 4 miesiące);
 • zmiany poziomu realizacji umów na -10%/+5%;
 • rozszerzenie czasu trwania aukcji systemowych na okres 6:00-17:00.

Efektem ich wprowadzenia będzie podwyżka cen oraz znaczny wzrost nakładu pracy osób zajmujących się zakupem drewna po stronie przemysłu, jak i jego sprzedażą po stronie nadleśnictw.

Nasz sprzeciw budzi fakt, że organizowane przez Dyrekcje Generalną Lasów Państwowych spotkania są jedynie fasadą i nie mają na celu poznania naszych opinii. Część propozycji, pod pozorem bycia korzystnymi dla przemysłu w rzeczywistości spowoduje dalszy wzrost cen drewna. Ceny wielu sortymentów drewna w Polsce są o kilkadziesiąt procent wyższe od tych w krajach ościennych.

Skutkiem tego jest np. napływ tańszych niż krajowej produkcji mebli, płyt drewnopochodnych zza granicy. Konsekwencją tego są zwolnienia pracowników, które już trwają ze względu na pogarszającą się koniunkturę (w ciągu ostatniego roku tylko branża meblarska zmuszona została do redukcji 20 000 miejsc pracy).

Postępowanie Lasów Państwowych po raz kolejny potwierdza, że wzgląd na własne dobro przeważa nad interesem Skarbu Państwa i tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle drzewnym.

Pod wspólnym stanowiskiem organizacji branży drzewnej w Polsce w sprawie zasad sprzedaży drewna na 2024 rok podpisali się:

 • Aneta Muskała, Stowarzyszenie Papierników Polskich,
 • Jędrzej Kasprzak, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce,
 • Longin Graczkowski Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego,
 • Piotr Poziomski, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
 • Roman Malicki, Polski Komitet Narodowy EPAL,
 • Michał Strzelecki, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli,
 • Mirosław Florkiewicz, Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego,
 • Janusz Komurkiewicz, Związek Polskie Okna i Drzwi.

ZOBACZ TAKŻE: Ceny drewna, czyli Las Vegas po polsku