Słownik meblarski

Stolarka budowlana

Kategoria obejmuje drzwi, okna i schody oraz części do ich produkcji, a także podstawowe pojęcia związane z ich montażem.

Schody

Schody – są wyrobem stolarki budowlanej łączącym poszczególne kondygnacje w lub na zewnątrz budynku. …

Schody policzkowe

Schody policzkowe – cechą charakterystyczną dla schodów policzkowych jest występowanie jednej lub kilku belek policzkowych, na których są wsparte poszczególne stopnie. …

Schody wspornikowe

Schody wspornikowe – inaczej nazywane schodami samonośnymi. Nazwa wynika ze sposobu zamocowania poszczególnych stopni wyłącznie z jednej strony np. w konstrukcji nośnej np. murze klatki schodowej lub ukrytej w nim belce żelbetonowej. …

Skrzydło

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowanych w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. …

Skrzydło bezprzylgowe

Skrzydło bezprzylgowe (tępe) – skrzydło bez przylg. …

Skrzydło lewe

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. …

Skrzydło okienne wewnętrzne

Skrzydło okienne wewnętrzne (zimowe) – skrzydło okna podwójnego, które po osadzeniu okna w ścianie budynku, będzie znajdowało się od strony wewnętrznej. …

Skrzydło okienne zewnętrzne

Skrzydło okienne zewnętrzne (letnie) – skrzydło okna podwójnego, które po osadzeniu okna w ścianie budynku, będzie znajdowało się od strony zewnętrznej. …

Skrzydło pełne drzwi lub wrót

Skrzydło pełne drzwi lub wrót – skrzydło bez powierzchni oszklonej. …

Skrzydło prawe

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. …

Skrzydło przylgowe

Skrzydło przylgowe – skrzydło z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiększającymi powierzchnię przylegania. …

Skrzydło szklone drzwi lub wrót

Skrzydło szklone drzwi lub wrót – skrzydło, którego część powierzchni jest szklona. …

Ślemię

Ślemię – poziomy element ościeżnicy, umieszczony między progiem a nadprożem. Umożliwia zamontowanie wywietrznika lub skrzydła okiennego w oknach dwu-, trój-  oraz w oknach wielorzędowych (wielopoziomowych). …

Słupek dystansowy

Słupek dystansowy – element usytuowany pomiędzy ościeżnicami okien i drzwi balkonowych, służący do montażu ich w zestawy. Najczęściej wykonany z materiału konstrukcyjnego łączonych okien i/lub drzwi balkonowych. …

Spocznik

Spocznik – jest elementem schodów, który kończy bieg schodów lub łączy biegi tych samych schodów. …

Stojak

Stojak – pionowy element ościeżnicy. W zależności od usytuowania w wyrobie okiennym lub drzwiowym wyróżniamy stojak prawy i lewy. …

Stolarka gruntowana

Stolarka gruntowana – stolarka, której powierzchnie surowe pomalowane są wyrobem lakierowym, przeznaczonym do nanoszenia bezpośrednio na podłoże. Stolarka gruntowana może być pokryta np. pokostem, stanowiącym podkład pod powłoki malarsko-lakiernicze. …

Stolarka impregnowana

Stolarka impregnowana – stolarka, której elementy drewniane nasycone są powierzchniowo lub wgłębnie środkami impregnacyjnym, zabezpieczającym przed korozją biologiczną lub korozją biologiczną i czynnikami abiotycznymi (np. atmosferycznymi). …

Stolarka malowana podkładowo

Stolarka malowana podkładowo – stolarka, której powierzchnie są pomalowane wyrobem lakierowym podkładowym na uprzednio naniesioną powłokę gruntową z powłokotwórczego środka impregnacyjnego. …

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa – wyroby okienne i drzwiowe, wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych. Ze względu na rodzaj wykończenia stolarkę okienną i drzwiową dzielimy na stolarkę ramową, stolarkę impregnowaną, stolarkę gruntowaną, stolarkę malowaną podkładowo, stolarkę wykończoną ostatecznie. …

Stolarka ramowa

Stolarka ramowa – stolarka, której powierzchnie nie są pokryte żadnym środkiem impregnującym, gruntującym i wykańczającym. Wyroby tego typu nie są odporne na czynniki abiotyczne (np. atmosferyczne) i/lub korozję biologiczną. …

Stolarka wykończona ostatecznie

Stolarka wykończona ostatecznie – stolarka, której powierzchnie są pomalowane ostatecznie wyrobem lakierowym nawierzchniowym …

Stopień

Stopień – stanowi podstawowy element lub zespół schodów. Elementami głównymi stopnia są stopnica oraz podstopnica. Płaszczyzną poziomą stopnia jest podnóżek, natomiast pionową (jeśli w konstrukcji schodów występują podstopnice) podstopień. …

Stopień jałowy

Stopień jałowy (spocznikowy) – stopień umieszczony w biegu schodów w taki sposób, że wchodząc po schodach nie pokonujemy nim żadnej wysokości. Najczęściej podnóżek stopnia jałowego znajduje się na poziomie spocznika i jest wbudowany w spocznik. …

Stopień kończący

Stopień kończący – ostatni stopień w biegu schodów. Podnóżek stopni kończących znajduje się na poziomie spocznika, ale jest ułożony w taki sposób, że dzięki niemu pokonuje się wysokość jednego stopnia. Zazwyczaj różni się przekrojem od pozostałych stopni w danym biegu schodów. …

Stopień środkowy

Stopnień środkowy – wszystkie stopnie w biegu schodów ułożone między stopniem wstępnym lub jałowym a kończącym. Wysokość i szerokość stopni środkowych w jednym biegu powinna być jednakowa. …

Stopień wstępny

Stopnie wstępne – pierwszy dolny stopień w biegu schodów, który występuje w przypadku, gdy nie ma  stopnia jałowego. Stopnie wstępne nie różnią się przekrojem od pozostałych stopni w danym biegu schodów. …

Stopnica

Stopnica – poziomy element schodów. Natomiast pozioma płaszczyzna stopnicy, po której stąpamy wchodząc lub schodząc ze schodów to podnóżek. …

Strona skrzydła

Strona skrzydła – wyróżniamy dwie strony skrzydła tj. otwierania i zamykania. Strona, na którą skrzydło się otwiera to tzw. strona otwierania skrzydła, natomiast strona, na którą skrzydło się zamyka to tzw. strona zamykania skrzydła. …

Strona wyrobu stolarki budowlanej

Strona wyrobu stolarki budowlanej – powierzchnia, która po osadzeniu wyrobu w ścianie znajduje się na zewnątrz budynku (tzw. zewnętrzna strona wyrobu) lub powierzchnia, która po osadzeniu wyrobu w ścianie znajduje się wewnątrz budynku (tzw. wewnętrzna strona wyrobu). …

System schodowy

System schodowy – schody narażone są na zniszczenia wynikające z ich użytkowanie. Nie zawsze mamy możliwość odnowienia ich powierzchni, dlatego stosowane są tzw. systemy schodowe służące do ich renowacji. Złożony jest z modułów wykonanych z laminowanych stopni i profilu stabilizującego. …

Szczeblina

Szczeblina (potocznie szpros) – dodatkowy pionowy lub poziomy element konstrukcyjny ramy skrzydła, dzielący jego płaszczyznę. …