Słownik meblarski

Ślemię

Ślemię – poziomy element ościeżnicy, umieszczony między progiem a nadprożem. Umożliwia zamontowanie wywietrznika lub skrzydła okiennego w oknach dwu-, trój-  oraz w oknach wielorzędowych (wielopoziomowych).

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.