Słownik meblarski

Schody policzkowe

Schody policzkowe – cechą charakterystyczną dla schodów policzkowych jest występowanie jednej lub kilku belek policzkowych, na których są wsparte poszczególne stopnie.

Belki policzkowe są elementem nośnym ułożonym pod odpowiednim dla danego rodzaju schodów kątem. Belki policzkowe przeważnie są wsparte na belkach spocznikowych.

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.