Słownik meblarski

Spocznik

Spocznik – jest elementem schodów, który kończy bieg schodów lub łączy biegi tych samych schodów.

Wyróżniamy zatem spoczniki piętrowe i międzypiętrowe. Szerokość spoczników zależy od miejsca występowania, przy czym szerokość spocznika piętrowego powinna być zawsze większa od szerokości biegów.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.