Słownik meblarski

Skrzydło bezprzylgowe

Skrzydło bezprzylgowe (tępe) – skrzydło bez przylg.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.