Słownik meblarski

Stolarka impregnowana

Stolarka impregnowana – stolarka, której elementy drewniane nasycone są powierzchniowo lub wgłębnie środkami impregnacyjnym, zabezpieczającym przed korozją biologiczną lub korozją biologiczną i czynnikami abiotycznymi (np. atmosferycznymi).

Zastosowanie impregnatu przedłuża czas użytkowania wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto odpowiednio dobrany impregnat zabezpiecza drewno np. przed sinizną, gwarantując niezmienny wygląd powierzchniom widocznym.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.