Słownik meblarski

Stopień

Stopień – 1) Stanowi podstawowy element lub zespół schodów. Elementami głównymi stopnia są stopnica oraz podstopnica. Płaszczyzną poziomą stopnia jest podnóżek, natomiast pionową (jeśli w konstrukcji schodów występują podstopnice) podstopień.

Kształt oraz wymiary stopnia powinny zapewniać bezpieczne i wygodne poruszanie się po schodach. Wyróżniamy stopnie wstępne, środkowe kończące oraz jałowe (tzw. spocznikowe), które wbudowywane są w spocznik.

2) W języku potocznym słowo „stopień” oznacza formę przysłówka bądź przymiotnika, która określa natężenie jakiejś czynności lub cechy jakiegoś przedmiotu. Też: poziom, intensywność czegoś.

3) Jednostka miary kąta płaskiego. Stanowi 1/360 kąta pełnego.

4) Też: szczebel w hierarchii naukowej, urzędniczej, policyjnej, wojskowej itp.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.