Słownik meblarski

Skrzydło pełne drzwi lub wrót

Skrzydło pełne drzwi lub wrót – skrzydło bez powierzchni oszklonej.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.