Słownik meblarski

Skrzydło szklone drzwi lub wrót

Skrzydło szklone drzwi lub wrót – skrzydło, którego część powierzchni jest szklona.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.