Słownik meblarski

Schody

Schody – są wyrobem stolarki budowlanej łączącym poszczególne kondygnacje w lub na zewnątrz budynku.

Schody stanowią zespół elementów umożliwiających wygodne i bezpieczne poruszanie się pomiędzy kondygnacjami. Oprócz funkcji typowo użytkowej mogą pełnić również dekoracyjną, dostosowana do estetyki danego pomieszczenia.

Z czego składają się schody?

Podstawowym podzespołem schodów jest stopień, który zbudowany jest ze stopnicy i podstopnicy, a także balustrada. Elementami schodów jest również spocznik oddzielający biegi schodów. Dobrze zaprojektowane umożliwiają bezpieczne i wygodne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Jakie są rodzaje schodów?

Wśród kryteriów podziału schodów wyróżniamy:

  • przeznaczenie schodów (główne, boczne, wyrównujące),
  • usytuowanie schodów (wewnętrzne, zewnętrzne, terenowe),
  • kształt w rzucie poziomym (proste, zabiegowe, mieszane),
  • liczba biegów schodów (jednobiegowe, dwubiegowe, kilkubiegowe, łączone),
  • nachylenie biegów (pochylniowe, średnie, normalne, strome, drabiniaste,
  • kierunek ruchu po schodach (proste, prawoskrętne, lewoskrętne),
  • konstrukcja schodów (np. policzkowe, ruchome, oparte na filarach, itp.),
  • rodzaj materiału, z którego wykonano dane schody (np. drewniane, stalowe, żelbetonowe, mieszane, itd.),
  • wykonanie schodów (tradycyjne, prefabrykowane).

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.