Słownik meblarski

Szczeblina

Szczeblina (potocznie szpros) – dodatkowy pionowy lub poziomy element konstrukcyjny ramy skrzydła, dzielący jego płaszczyznę i stanowiący oparcie dla szyb, płycin lub wywietrznika. Szczeblina pełni również funkcję dekoracyjną, dzieląc powierzchnię szyby na mniejsze pola.

Okna ze szprosami najczęściej występują w obiektach zabytkowych lub stylizowanych na dworki, pałace, itp. Można ją wykonać z drewna lub z innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych np. metalu, tworzyw sztucznych, itp.