Newsroom

Jeśli nie drewno, to co…?

Konferencja KOOPDREW 2023.

Jeśli nie drewno, to co…?

Tematem X edycji międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego – KOOPDREW, która odbyła się 11 września 2023 r. w Poznaniu, były szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach.

Już po raz dziesiąty PIGPD zorganizowała w stolicy Wielkopolski spotkanie, którego uczestnicy rozmawiali o trendach, problemach i wyzwaniach, z jakimi mierzy się obecnie przemysł drzewny w Polsce.

Trzy bloki tematyczne

X KOOPDREW był przede wszystkim okazją do rozmów o kluczowych z perspektywy przedsiębiorców wyzwaniach. Tak został też ułożony program jubileuszowej edycji konferencji, który składał się z trzech bloków tematycznych:

  1. Część pierwsza: Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych;
  2. Część druga: Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy;
  3. Część trzecia: Polsko-ukraińskie forum przemysłu drzewnego;

Spotykamy się w bardzo trudnym okresie. Mierzymy się z bardzo silną recesją, firmy stają w obliczu bardzo trudnych decyzji. Mam pewność, że wzorem lat ubiegłych, sprostamy tym wyzwaniom, a konsekwencją, jedyną konsekwencją tego, będzie jeszcze silniejsza i rozwijająca się branża. Jak wiemy, gospodarka w swej naturze jest cykliczna. To, mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, jest gwarantem tego, że za chwilę nadejdą lepsze czasy – powiedział Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, witając uczestników spotkania.

#drewnojesteko

Otwarcie konferencji było w tym roku szczególne nie tylko ze względu na jubileusz. Piotr Poziomski ogłosił start programu #drewnojesteko: Korzystając z okazji chciałbym zaprezentować i zainaugurować nasz nowy projekt o nazwie #drewnojesteko. Skąd taki pomysł? To, jak wyjątkowym, co najważniejsze: odnawialnym, ekologicznym surowcem, o ogromnym spektrum zastosowań, jest drewno, myślę, że większość z nas wie. Od dłuższego czasu mierzymy się jednak jako sektor leśno-drzewny z bardzo złym wizerunkiem. Niestety to narasta. Można zapytać, czy i jaki to ma na nas wpływ. Nikogo nie muszę przekonywać, jak wielki wpływ na branżę ma polityka. Nikogo nie muszę przekonywać, jaki wpływ na politykę i polityków mają głosy wyborców. Z jednej strony konsumenci chcą dobrych, bezpiecznych dla zdrowia ekologicznych wyrobów, a z drugiej wskazują na chęć ograniczenia pozyskania drewna. Trzeba edukować ludzi, trzeba edukować społeczeństwo, że zrównoważona gospodarka pozwala na zaspokojenie potrzeb jednej i drugiej strony.

Piotr Poziomski zaprosił też wszystkich do współpracy i współuczestniczenia w tym projekcie:Tylko wspólnym wysiłkiem, działając na wszystkich płaszczyznach, począwszy od naszych znajomych, sąsiadów, bliskich współpracowników, przez lokalne społeczności, kończąc na politykach – z dużym naciskiem właśnie na tę przestrzeń – możemy z mozołem budować świadomość społeczną, jak ekologicznym i często niezastąpionym surowcem jest drewno. Za każdym razem, gdy ktoś nas zapyta o drewno, mam prośbę, byśmy zadali jedno pytanie: „Jeśli nie drewno, to co?” Plastik, stal, beton, wyroby rafineryjne? Proszę państwa, właśnie przed chwilą wymieniłem surowce, które odpowiadają za większość emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Case studies dla przemysłu drzewnego

Pierwsza część konferencji, pod hasłem: „Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych”, upłynęła m.in. na wystąpieniach gości, najpierw ze Szwecji, a następnie z Finlandii. Prelegenci ze szwedzkiej firmy Virkesborsen omówili nowoczesne metody sprzedaży drewna oraz metody pomiarowe. Następnie głos zabrał Simo-Pekka Kivioja, który wskazał trendy mechanizacji w fińskich firmach drzewnych. Kolejny prelegent – Mateusz Amroziński – zabrał uczestników konferencji w świat robotyki. Tematem jego wystąpienia była efektywna robotyzacja i jej możliwości. Mateusz Amroziński zwrócił uwagę na to, jak zróżnicowane są wyzwania, przed którymi stają firmy: Czasami walczymy o wydajność, czasami walczymy o to, aby zoptymalizować, czy zminimalizować zużycie surowca. Czasami walczymy o jakość produkowanych elementów, a czasami o powtarzalność, precyzję – mówił reprezentant firmy Fanuc, japońskiego producenta robotów przemysłowych.

Kolejny prelegent – dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski opowiedział o projektach realizowanych w Centrum Technologii Drewna w ramach wsparcia sektora leśno-drzewnego, przez stosowanie nowoczesnych technologii. Jego wystąpienie było podzielone na trzy części. Najpierw opowiedział o technologii RFID, która może być stosowana w leśnictwie, następnie przeszedł do systemów fotooptycznych używanych przy odbiórce drewna w lasach. Swoje wystąpienia zakończył przybliżając specyfikę portalu służącego do sprzedaży i kupna surowca okrągłego.

Przerwana tradycja

Zgodnie z wieloletnią tradycją ważny aspekt organizacyjny konferencji stanowiło spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych. W tym roku nie było to jednak możliwe, co wyjaśnił uczestnikom Piotr Poziomski.

Szanowni państwo tradycją było dotychczas to, że konferencja KOOPDREW miała też na celu spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych. Chciałbym żeby państwo wiedzieli, że gdy tylko rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniami do KOOPDREWU, to wystosowaliśmy odpowiednie pisma z zaproszeniami do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, jak również do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z przykrością muszę stwierdzić, że do dzisiaj włącznie w formie oficjalnej, zaznaczam – w formie oficjalnej – nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Następnie prezydent PIGPD dokonał syntetycznej prezentacji propozycji zasad sprzedaży surowca drzewnego na rok 2024. Zrobił to korzystając z prezentacji Lasów Państwowych, którą reprezentanci organizacji branżowych otrzymali na spotkaniu z DGLP w Sękocinie.

Perspektywy i prognozy

W drugiej części konferencji uczestnicy wysłuchali Krzysztofa Mrówczyńskiego z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA, który zaprezentował raport dotyczący bieżącej sytuacji i perspektyw branży drzewno-meblarskiej w Polsce. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pt. „Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach”. Jego uczestnicy skoncentrowali się na analizie perspektyw oraz wyzwań, jakie obecnie i w nadchodzących latach stoją przed sektorem leśno-drzewnym. Biorący udział w dyskusji eksperci komentowali wpływ czynników zewnętrznych, takich jak zmiany w trendach konsumenckich, regulacje środowiskowe (unijne dyrektywy), innowacje technologiczne oraz globalne wyzwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi. Dyskusja miała na celu lepsze zrozumienie perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, identyfikację kluczowych czynników wpływających na jego sukces lub niepowodzenie oraz poszukiwanie strategii umożliwiających wykorzystanie korzyści i minimalizację ryzyka w obliczu zmieniającego się otoczenia gospodarczego i ekologicznego.

Jeszcze trzy, cztery lata temu formowano prognozy rozwoju zasobów i możliwości pozyskania, z których wynikało, że w roku 2030 ta wielkość pozyskania w Lasach Państwowych mogłaby się kształtować na poziomie 43 mln m3, a w dalszej dekadowej perspektywie, w roku 2040, sięgać nawet poziomu 48 mln m3, ale tak było kilka lat temu i przyznam, że te prognozy musimy dzisiaj weryfikować – komentował dr Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Dr inż. Andrzej Kundzewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa mówił o tym, że w Brukseli bardzo uważnie słucha się głosu wszelkich organizacji, które mają na sztandarach ochronę przyrody.

Janusz Dawidziuk podkreślił, że ochrona bierna, czyli wyłączanie poszczególnych odcinków wcale nie wpływa na zmniejszenie bioróżnorodności. Jego zdaniem przebudowa powinna iść w kierunku zróżnicowania gatunkowego lasów i drzewostanów.

Rozumiem właścicieli zakładów przemysłu drzewnego dla których decyzje inwestycyjne wymagające sporych nakładów muszą być powiązane z perspektywą rozwoju, w której możliwość uzyskania surowca drzewnego jest kluczowa. Niestety pojawił się tutaj ogromny obszar niepewności. Potrzeba rozwiązań w skali państwa, rozwiązań długookresowych w postaci zadrzewień, plantacji długookresowych, chociażby nowych nasadzeń i mechanizmów stymulujących, by zapewnić to w długookresowej perspektywie. Ale najistotniejsza jest perspektywa podaży surowca w perspektywie 10-20 lat jeśli chodzi o inwestowanie w rozwój zakładów – podsumował Janusz Dawidziuk.

Polsko-ukraińskie forum przemysłu drzewnego

Ważnym tematem ostatniej części konferencji – polsko-ukraińskiego forum przemysłu drzewnego – były dyskusje o stratach i problemach dla branży drzewnej, które powoduje wojna w Ukrainie. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że ten wyjątkowo trudny okres stanowi wyzwanie zarówno dla ukraińskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorców działających w tym sektorze. Podkreślono również, że ukraińskie firmy drzewne od zawsze były jednymi z kluczowych partnerów gospodarczych polskich przedsiębiorstw.

Obecna sytuacja w Ukrainie skutkuje m.in. ograniczeniem produkcji, transportu i handlu. To nie tylko wpływa na przepływ towarów, ale również niesie ze sobą trudności logistyczne, prawne oraz ekonomiczne. W kontekście tych wyzwań istnieje potrzeba dokładnej analizy wpływu wojny na ukraiński sektor drzewny oraz na partnerów zagranicznych, takich jak Polska. Ważne jest też prognozowanie przyszłości sektora drzewnego w Ukrainie. Należy identyfikować ewentualne obszary wsparcia oraz możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do stabilizacji i odbudowy ukraińskiego sektora drzewnego po zakończeniu wojny.

TEKST: Anna Szypulska