drewno

Drewno – surowiec ze ściętych drzew formowany przez obróbkę w różne sortymenty. Też: część pnia drzewa, gałęzi i korzeni zawarta między rdzeniem i korą.