Webinary

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania

Jaki zakres mają Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania oraz czego dotyczą?

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania

Przedsiębiorco! Poznaj nowe obowiązki wynikające z europejskich standardów ESRS. Dowiedz się, co i jak będzie trzeba raportować podczas webinaru organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W sierpniu Komisja Europejska przyjęła zestawy ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju), stawiając tym samym kolejny ważny krok w promowaniu zrównoważonego rozwoju i walki z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i prawami człowieka. Chcesz poznać szczegóły? Weź udział w webinarium organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dowiedz się, co zawierają ESRS.

Przyjęcie ESRS przez Komisje Europejską to konsekwencja uchwalenia przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD, która rozszerzyła i uspójniła dotychczasowy obowiązek raportowania niefinansowego. Przez ostatnie kilka miesięcy zespoły EFRAG pracowały nad projektami wskaźników. W pracach nad nimi uczestniczyli również eksperci Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu – to właśnie oni opowiedzą, co zawierają europejskie wytyczne i co oznaczają dla polskich przedsiębiorstw

Czym są Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju? 

ESRS dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności oraz praw człowieka. Standardy ujęte w sposób systemowy i porównywalny, dostarczą inwestorom oraz interesariuszom społecznym informacji o wpływie na środowisko oraz o innych zagadnieniach środowiskowych.

KIG zaprasza do udziału w webinarium, którego uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • Jaki jest zakres Europejski Standardów Zrównoważonego Raportowania oraz czego dotyczą?
  • Które firmy i na jakich zasadach objęte są obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS?
  • Jakie obowiązki przewidziano dla największych korporacji?
  • W jakim zakresie ESRS dotkną sektor MŚP.

Termin: 4 października 10:00, online

Czas trwania: 1,5 godziny

Link do rejestracji

Wśród prelegentów znajdują się eksperci Szkoły ESG, m.in.:

  • Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
  • Maria Krawczyńska – Członkini Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Robert Adamczyk – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
  • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj Szkołę ESG. Szkolenia organizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza