Newsroom

Pomorska Fabryka Mebli: upadłość i zwolnienia grupowe

Pomorska Fabryka Mebli jest w stanie upadłości.

Pomorska Fabryka Mebli: upadłość i zwolnienia grupowe

15 lutego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość Pomorskiej Fabryki Mebli. 4 i 5 marca przedstawiciele pracowników zostali poinformowani o zwolnieniach grupowych. Wyznaczony przez sąd syndyk przestrzegał, że załatwienie wszystkich spraw pracowniczych nie będzie zadaniem prostym do wykonania.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Podczas posiedzenia, które odbyło się 15 lutego br. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli.

Pomorska Fabryka Mebli: ponad setka wierzycieli i ogromne długi

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpiło spełnienie przesłanek z powołanego art. 11 ust. 1 p.u. Z danych zgromadzonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym wynika, że dłużnik nie regulował swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec 128 wierzycieli na łączną kwotę 14 337 951,53 zł – czytamy w odpisie postanowienia sądu.

Sąd poinformował także, iż ujawnione zostały znaczne zaległości wobec 388 pracowników. Ponadto wyznaczył syndyka, którego funkcję pełni Dobies Grenda. Jest to spółka, która zajmuje się doradztwem restrukturyzacyjnym.

Syndyk masy upadłości Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w upadłości powiadomił o swoich działaniach po ogłoszeniu upadłości przez sąd. W pierwszej kolejności przystąpił do wykonania czynności związanych ze sprawami pracowniczymi. W szczególności zajął się ustaleniem harmonogramu prac ze służbami kadrowymi Pomorskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. oraz do:

  • przeprowadzenia procedury zwolnień pracowników zatrudnionych w Pomorskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o. w upadłości,
  • przygotowania dokumentacji do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu jak najszybszego uruchomienia środków Funduszu na wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń.

Trwają zwolnienia

Z Regulaminu zwolnień grupowych Pomorskiej Fabryki Mebli, który wszedł w życie 26 marca wynikało, że:

Zwolnienie dokonane zostanie jednorazowo wobec wszystkich 270 pracowników objętych grupowym zwolnieniem, co oznacza, że wszyscy pracownicy otrzymają oświadczenia Pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę do końca marca 2024 r.

Ponadto, w celu wcześniejszego rozwiązania umów o pracę, syndyk skrócił okres wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące – do 1 miesiąca. Poinformował również, że pracownikom, których okres wypowiedzenia został skrócony, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Grupa Klose ma poważne problemy – meble idą pod młotek

Syndyk zawiadomił też pracowników o zorganizowanym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu spotkaniu, podczas którego mogli się oni dowiedzieć o:

  • rejestracji w Urzędzie i przyznania statusu osoby bezrobotnej,
  • usługach pośrednictwa pracy,
  • możliwości udziału w formach pomocy oferowanych przez Urząd.

Spotkanie odbyło się 25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Spółki w Nowem przy ul. Fabrycznej („Sklep”).

Natomiast 7 maja 2024 r. syndyk wręczał pracownikom świadectwa pracy.

Źródła: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, Dobies Grenda – kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni.