Newsroom

Spadki i redukcja zatrudnienia w FORTE

Fabryki Mebli FORTE, Ostrów Mazowiecka.

Spadki i redukcja zatrudnienia w FORTE

Potwierdziła się informacja o liczbie osób, którą objęły zwolnienia grupowe ogłoszone przez producenta 3 listopada 2023 r. Fabryki Mebli FORTE w dalszym ciągu zmagają się ze spadkami.

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

23 stycznia FORTE opublikowało wstępną informację o wynikach finansowych. Obejmują one 9 miesięcy roku obrotowego od 1 kwietnia 2023 i do 31 marca 2024 oraz III kw. roku obrotowego. W komunikacie uwzględniona została też redukcja zatrudnienia, zapowiadana w listopadzie ubiegłego roku.

Wstępne wyniki finansowe FORTE

Zarząd Fabryk Mebli FORTE, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przekazał do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE osiągniętych za 9 miesięcy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 i kończącego się 31 marca 2024 roku, czyli rok obrotowy 2023-24 oraz za III kwartał roku obrotowego.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnienia grupowe w FORTE

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej, za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24, wyniosła 758 mln zł, w stosunku do 918 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku. Z czego 81 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE. Dla porównania rok wcześniej sprzedaż płyty poza Grupę przyniosła 175 mln zł. Była zatem niższa o 18% w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

Szacowane przez FORTE przychody

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła 282 mln zł w stosunku do 335 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku, tj. od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022. Była więc o 16 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. W tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE. Natomiast sprzedaż płyty poza Grupę od 1 października do 31 grudnia 2022 roku przyniosła 43 mln zł.

  • Ponadto szacowana wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła (-)4 mln zł, w stosunku do 56 mln zł analogicznego okresu 2022 roku.
  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kw. roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 8 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2022 roku, było to 35 mln zł.
  • Szacuje się, że wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła 37 mln zł. Natomiast w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku wynik EBITDA to 98 mln zł, co oznacza spadek o 62%.
  • Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 22 mln zł, w stosunku do 49 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku. Oznacza to spadek o 56%.

Pozytywny wpływ na wynik III kwartału roku obrotowego 2023-24 miał przychód z tytułu zbycia uprawnień do emisji CO2 na łączną wartość 9,4 mln zł. Istotna była również dotacja otrzymana przez spółkę zależną TANNE w kwocie 1,7 mln zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej” – przekazało FORTE.

Redukcja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej FORTE

Negatywny jednorazowy wpływ na EBIT III kwartału roku obrotowego 2023-24 miało utworzenie rezerwy w kwocie 3 mln zł na pokrycie kosztów, jakie spowodowała redukcja zatrudnienia. Pierwotnie Spółka zakładała szacując bardzo ostrożnie utworzenie rezerwy na koszty związane z restrukturyzacją zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w wysokości 7 mln zł, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. Rzeczywisty koszt, jakie niesie ze sobą redukcja zatrudnienia w Grupie FORTE, to ok. 3 mln. zł. Zwolnienia grupowe obejmują łącznie 237 pracowników zatrudnionych w podmiotach wchodzących w skład Grupy.

Przeprowadzona redukcja zatrudnienia w Grupie FORTE pozwoli na zmniejszenie kosztów osobowych w skali roku o kwotę ok. 16 mln zł.

Zarząd FORTE mając na uwadze obecne tendencje rynkowe wprowadza dodatkowe programy dostosowujące organizację Emitenta do aktualnej sytuacji. Ich efekty będą z pewnością widoczne w następnych kwartałach.

Poza redukcją personelu Grupa pracuje również nad:

  • dalszą poprawą efektywności produkcji,
  • ograniczeniem pozostałych kosztów związanych z personelem,
  • zmniejszeniem ilości generowanych odpadów,
  • lepszym wykorzystaniem materiałów,
  • optymalizacją zużycia energii,
  • jak również obniżeniem kosztów energii poprzez zrealizowaną inwestycję w fotowoltaikę – zainstalowana moc 11 MW.

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 31 grudnia 2023 roku, wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,1. Zarząd Spółki w odpowiednim terminie złożył do Banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na dzień 31 grudnia 2023 roku wskaźnika dług/EBITA na poziomie 5,5, na co banki wstępnie wyraziły zgody. Aktualnie są one procedowane przez komitety kredytowe. Jednocześnie Grupa Kapitałowa jest w trakcie procesu ustalania z Bankami dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia na kolejne kwartały uwzględniającego obecną sytuację rynkową i finansową Grupy – przekazało FORTE.

Zarząd Fabryk Mebli FORTE podkreśla również, że podane wyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy. W dodatku mogą one różnić się od danych ostatecznych, które pojawią się w raporcie za III kwartał roku obrotowego 2023-24.

Źródło: Fabryki Mebli FORTE