Newsroom

Lasy chcą wyłączyć 20% obszarów leśnych z wycinki

Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podczas konferencji prasowej nt. ograniczania wycinki.

Lasy chcą wyłączyć 20% obszarów leśnych z wycinki

22 kwietnia 2024 r. rusza Ogólnopolska Narada o Lasach, podczas której będzie dyskutowany przyszły kształt leśnictwa w Polsce. Lasy Państwowe przygotowały już zintegrowany model zarządzania lasami, z uwzględnieniem postulatów społecznych.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Rośnie znaczenie lasów jako ostoi różnorodności biologicznej i przestrzeni, która decyduje o jakości życia Polek i Polaków. Lasy Państwowe, organizacja o stuletniej tradycji, która zarządza ¾ polskich zasobów leśnych, wychodzi naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym.

Jakie są cele Lasów Państwowych?

Leśnicy proponują podejście ekosystemowe, którego fundamentem jest ocena wartości przyrodniczej i społecznej lasów. W formule merytorycznych konsultacji wypracowaliśmy kryteria, którymi chcemy się posłużyć, wskazując obszary, które będą podlegały wyłączeniu bądź ograniczeniom użytkowania – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Kryteria czyli cechy lasów, staną się podstawą do zaliczenia ich w poczet obszarów:

  • gdzie użytkowanie będzie wstrzymane całkowicie,
  • częściowo wyłączonych z użytkowania (o dominującej funkcji przyrodniczej lub społecznej),
  • pozostałych lasów wielofunkcyjnych.

Lasy całkowicie wyłączone z użytkowania leśnicy wskażą w oparciu o 15 kryteriów. Wśród nich na pierwszym miejscu są siedliska, których cel to ochrona zasobów wodnych, bagiennych i zalewowych. Będą to także nowe rezerwaty. Leśnicy będą o nie wnioskować do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz siedliska priorytetowe dla UE, które definiuje system Natura 2000.

W lasach znajdujących się w drugiej grupie pozyskanie drewna będzie prowadzone wg zmodyfikowanych zasad. W największym stopniu będą one uwzględniały estetykę krajobrazu i oczekiwania społeczne. Wskazanie obszary do tej grupy odbędzie się w oparciu o 14 konkretnych kryteriów przyrodniczych oraz w następstwie oczekiwań społecznych.

Podstawy do wskazania traktowanych priorytetowo obszarów to efekt wsłuchania się w głos obywateli, pracy konsultantów społecznych, których powołaliśmy w całej Polsce i konsultacji w ramach istniejących zespołów współpracy lokalnej.

Lasy Państwowe zwracają również uwagę, że ekosystemowe podejście do ochrony lasów nie może pomijać faktu, że ¼ lasów w Polsce jest w rękach innych podmiotów. To zarówno lasy należące do polskich rodzin, gmin czy pozostające w gestii instytucji państwowych, jak Urzędy Morskie. Łącznie jest ich ponad 2 mln ha, więcej niż posiada szereg krajów Unii Europejskiej. Niejednokrotnie bardzo cenne, jak w parkach narodowych. Tu także pozyskuje się drewno.

Narodowa dyskusja o lasach w Polsce

Propozycja Lasów Państwowych będzie przedmiotem dyskusji podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach, która zacznie się już w poniedziałek 22 kwietnia.

Przedkładamy ją jako naszą drogę do celu, jaki jakim jest wyznaczenie 20% najbardziej wartościowych lasów. Jesteśmy przekonani, że jest to propozycja bezpieczna, sprawiedliwa, uwzględniająca aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Chcemy przy tym zdecydowanie akcentować, że harmonogram dochodzenia do celu 20% powinien uwzględniać akceptowalne tempo procesu transformacji w sektorze leśno-drzewnym, który jest filarem dobrobytu Polek i Polaków – mówi Witold Koss.

Źródło: Lasy Państwowe