Newsroom

FORTE z miliardem przychodu i niemałymi spadkami

Są wyniki finansowe Grupy FORTE za ostatni rok obrotowy i IV kw. roku obrotowego. Na zdjęciu stoisko FORTE podczas targów MEBLE POLSKA 2024.

FORTE z miliardem przychodu i niemałymi spadkami

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” opublikował wstępną informację o wynikach finansowych Grupy za ostatni rok obrotowy i IV kw. roku obrotowego.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Rok obrotowy 2023-24 Grupy Kapitałowej FORTE rozpoczął się 1 kwietnia 2023 i skończył 31 marca 2024 r. W tym czasie wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 1,031 mld zł. Z tego 115 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, czyli w TANNE. Dla porównania w analogicznym okresie roku obrotowego 2022-23 przychody Grupy Kapitałowej wynosiły odpowiednio: 1,243 mld zł i 208 mln. Tym samym wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej była o 17% r/r niższa.

Spadki w IV kwartale roku obrotowego

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 r. wyniosła 273 mln zł (w tym 34 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w TANNE) w stosunku do 325 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. (w tym 32 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 16 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022-23.

Według szacunków wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła (-)2 mln zł, w stosunku do 66 mln zł porównawczego okresu 2022-23 roku – czytamy w opublikowanej przez FORTE informacji.

Natomiast szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kw. roku obrotowego 2023-24 roku to 2 mln zł. W analogicznym okresie 2022-23 r EBIT wyniósł 10 mln zł.

Zgodnie z szacunkami wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła 53 mln zł. W stosunku do 121 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 r. oznacza to spadek o 56%.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 16 mln zł. Daje to spadek o 33% w stosunku do 23 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku.

Pozytywny wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży/EBIT IV kw. roku obrotowego 2023-24 miał zrealizowany wynik na opcjach walutowych zabezpieczających ryzyko kursowe w kwocie 7 mln zł. Zakontraktowany poziom kursu EUR/PLN opcji walutowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 4,53 vs. średnio kwartalny kurs EUR/PLN na poziomie 4,32. Dodatkowo Spółka rozwiązała rezerwy na bonusy dla klientów z tytułu nieosiągnięcia progów obrotów uprawniających do ich realizacji w kwocie 3 mln zł.

Trudna sytuacja branży meblarskiej w Europie

FORTE podkreśla, że wyniki finansowe GRUPY odzwierciedlają trudną sytuację całej europejskiej branży meblarskiej. Istotny wpływ na nią mają ograniczenia konsumpcji wynikające z sytuacji gospodarczej. Złożyły się na to zarówno wysoka inflacja, jak i wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

Ponadto Zarząd Emitenta poinformował, że na dzień 31 marca 2024 r. wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,8.

Zarząd Spółki w odpowiednim terminie złożył do Banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na dzień 31 marca 2024 roku wskaźnika dług/EBITA na poziomie 6,8, na co Banki wstępnie wyraziły zgody. Wnioski aktualnie są procedowane przez komitety kredytowe poszczególnych Banków. Jednocześnie Grupa Kapitałowa jest w trakcie zaawansowanego procesu ustalania z Bankami wspólnej dokumentacji kredytowej, w tym dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia na kolejne kwartały uwzględniającego obecną sytuację rynkową i finansową Grupy – czytamy w komunikacie FORTE.

ZOBACZ TAKŻE: FORTE w jednym z najtrudniejszych okresów

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy. W związku z tym mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za rok obrotowy 2023-24.

Źródło: Wstępna informacja o wynikach finansowych Grupy FORTE za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 i zakończony 31 marca 2024 roku, jak również za IV kwartał roku obrotowego.