Branża

„Ligna” okiem fachowca, cz. 2

Piotr Domański.

„Ligna” okiem fachowca, cz. 2

W ostatnim artykule obiecałem Państwu odpowiedzieć na dwa postawione pytania. Pierwsze: czy te rozwiązania, które proponują nam producenci maszyn i urządzeń do produkcji mebli są rzeczywiście tak korzystne (oczywiście dla producentów mebli)? I drugie: jak to ocenić i porównać z obecnymi na naszym rynku rozwiązaniami?

Tak jak pisałem, proponowane na targach „Ligna” rozwiązania w dużej mierze dotyczyły oferowania automatycznych linii do jednostkowej produkcji mebli zarządzanych systemem informatycznym.

Aby sprostać temu zadaniu pozwoliłem sobie zorganizować wycieczkę na południe Polski do dwóch firm produkujących meble na w/w liniach technologicznych. Tu chciałbym bardzo podziękować trzem osobom, dzięki którym udało mi się zapoznać z problematyką funkcjonowania tych rozwiązań: Panom Jerzemu Krzanowskiemu i Wojciechowi Sokołowskiemu z firmy Nowy Styl – Fabryka Mebli Biurowych w Jaśle oraz Panu Jarosławowi Czarnikowi z firmy Meble.pl z Rzeszowa.

Dzięki i wyrazy szacunku.

A teraz do tematu i od razu przypomnę: podstawowymi zasadami systemu produkcji mebli TPS (Toyota Production System) są:

  • skrócenie cyklu produkcyjnego przez udrożnienie przepływu materiału produkcyjnego w całym procesie wytwarzania,
  • maksymalizacja produktywności poprzez wytworzenie większej liczby wyrobów przy zużyciu mniejszej ilości czasu, materiałów, powierzchni, pracy ludzkiej, kapitału i innych zasobów,
  • projektowanie procesu produkcyjnego, który jest w stanie dostarczyć wymagane rezultaty w sposób płynny i elastyczny,
  • eliminacja marnotrawstwa (muda), czyli wszystkich czynności nie dających wartości dla klienta.

Dzisiaj zajmę się problemem zasadniczym, a mianowicie czasem, bo to właśnie czas jest podstawowym kosztem produkcji (nie uwzględniając materiałów). Proszę też o zrozumienie: wyliczenia przedstawione poniżej wynikają z pewnych szacunków i trudno jest udowodnić je dokładnymi obliczeniami matematycznymi. Moim zdaniem jednak mogą one odbiegać od nich w granicach 10-15%.

Zestawienie to zostało wykonane dla przy pewnych założeniach:

1. Początek cyklu produkcyjnego jest to moment podawania płyty do pilarki, a koniec – załadunek samochodu i wystawienie faktury.

2. Porównanie dotyczy dwóch systemów produkcji mebli, w których stosowane są wszystkie maszyny i urządzenia sterowane CNC z wykorzystaniem kodów kreskowych do ich przestawiania (w tej sytuacji czasy przestawiania wszystkich obrabiarek i urządzeń są bardzo krótkie, poczynając od kilku sekund do ok. 40 sekund).

3. Automatyczna linia do jednostkowej produkcji mebli wyposażona jest w:

a) 2 pilarki kątowe – pakiety składają się z jednej płyty, 14 elementów z jednej płyty; przeciętna wydajność ok. 2,8 elementów / minutę / na jedną pilarkę,

b) 1 automatycznej linii do okleinowania wąskich płaszczyzn składającej się z 4 jednostronnych okleiniarek wąskich płaszczyzn wyposażonych w automatyczne systemy podawania elementów meblowych gwarantujących ich dokładność wymiarową i kątową – przeciętna wydajność 7 elementów/minutę,

c) 2 wiertarki CNC o wydajności ok. 4-5 elementów na minutę / 1 wiertarkę,

d) automatycznych buforów ustawionych przed linią do okleinowania – czas składowania elementów 4 minuty; przed wiertarkami czas składowania – 120 minut, bufor – pole odkładcze przed wysyłką 480 minut (jedna zmiana).

4. Linia do seryjnej produkcji mebli wyposażona jest w:

a) 1 pilarkę kątową – przeciętny pakiet składa się z 6 płyt, 14 elementów z jednej płyty, tj. 84 elementy z pakietu,

b) 1 automatycznej czterostronnej linii do okleinowania wąskich płaszczyzn składającej się z 2 okleiniarek (podłużnej i poprzecznej) oraz automatycznego podawania elementów – przeciętna wydajność ok. 25 elementów/minutę,

c) 2 wiertarek przelotowych sterowanych numerycznie o przeciętnej wydajności ok. 18 elementów / minutę / na 1 wiertarkę,

d) bufory na elementy za pilarką, za okleiniarką, za wiertarką; czas składowania elementów ok. 4 godziny (240 minut),

e) przeciętny czas składowania mebli na magazynie 10 dni.

I jakie wynikają z tego porównania wnioski (dla powyższych założeń)? Otóż:

1. Dotyczy czas procesu produkcyjnego:

  • dla automatycznej linii do jednostkowej produkcji mebli czas cyklu produkcyjnego wynosi ok. 634 minut,
  • dla linii do seryjnej produkcji mebli wynosi ok. 15.120 minut.

2. Wydajność dwóch porównywalnych systemów jest następująca:

  • dla automatycznej linii do jednostkowej produkcji mebli wydajność wynosi ok. 2.240 elementów na zmianę,
  • dla automatycznej linii do seryjnej produkcji mebli wydajność wynosi ok. 7.840 elementów na zmianę.

Zwracam jednak uwagę na czas cyklu obrotu kapitału obrotowego oraz jego wielkość.

Resztę spostrzeżeń pozostawiam Państwu lub przy następnym naszym spotkaniu na łamach „BIZNES meble.pl”.

TEKST: Piotr Domański

ZOBACZ TAKŻE: „Ligna” okiem fachowca, cz. 3

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8/2017