Branża

Nie brakuje ciekawych transakcji

Łukasz Krawczyk, radca prawny, członek Zespołu Fuzji i Przejęć (M&A) w kancelarii Axelo.

Nie brakuje ciekawych transakcji

Łukasz Krawczyk, radca prawny, członek Zespołu Fuzji i Przejęć (M&A) w kancelarii Axelo, o tym czy branża meblarska w Polsce jest gotowa na fuzje i przejęcia.

Wydawać by się mogło, że jeśli chodzi o fuzje i przejęcia branża meblarska i inne polskie przedsiębiorstwa występują w roli podmiotów, które są przejmowane, a jednak firmy z Polski coraz częściej dokonują akwizycji na rynkach zagranicznych. Z czego to wynika? Czy możemy już mówić o odwróceniu ról, czy na to jest jeszcze za wcześnie?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Wydaje się, że wciąż więcej jest transakcji, w których polskie przedsiębiorstwa są przejmowane przez inwestorów zagranicznych. W tym kontekście myślę, że mówienie o odwróceniu ról jest nieco przedwczesne, natomiast z pewnością należy odnotować istotny trend wzrostowy odnośnie zagranicznych akwizycji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców.

Jak częste są sytuacje, w których przejęcie zagranicznego przedsiębiorstwa przez polską spółkę, to jedyna możliwość zdobycia pozycji na rynkach zagranicznych?

Z doświadczeń naszych oraz naszych klientów wynika, że polskim inwestorom planującym ekspansję zagraniczną dużo łatwiej jest zaistnieć na nowym rynku – zwłaszcza od strony wymogów formalnoprawnych, administracyjnych – właśnie poprzez przejęcie przedsiębiorstwa działającego na danym rynku. Wydaje mi się, że często te ułatwienia są brane pod uwagę przez przedsiębiorców przy planowaniu potencjalnych akwizycji zagranicznych.

Czy branża meblarska należy do tych, w których fuzje i przejęcia są częstym zjawiskiem, czy wręcz przeciwnie?

W mojej ocenie branża produkcyjna, w tym także meblarska, nie jest tak aktywna w transakcjach M&A, jak np. branże związane z nowymi technologiami, branża farmaceutyczna czy też sektory mediów oraz telekomunikacyjny. Nie brakuje jednak ciekawych transakcji, w tym także z udziałem polskich przedsiębiorców po stronie kupującej. W ten sposób od lat konsekwentnie rozwija się na rynkach europejskich Grupa Nowy Styl.

Na jakie prawne aspekty transakcji M&A powinni zwracać uwagę polscy przedsiębiorcy, którzy planują akwizycję?

Myślę, że podstawą jest dobór odpowiednich doradców transakcyjnych. Konsultanci finansowi i biznesowi pomogą określić opłacalność akwizycji oraz we właściwy sposób oszacować wartość spółki. Prawnicy i specjaliści podatkowi przeprowadzą prawne i podatkowe badanie spółki, której transakcja ma dotyczyć (tzw. due diligence). To pozwoli określić czy kupujący nie będzie narażony na ryzyka prawne lub podatkowe, mogące zmniejszyć wartość nabywanego przedsiębiorstwa. Prawnicy pomogą także przygotować dokumenty transakcyjne, w tym umowę inwestycyjną i umowę sprzedaży udziałów. W mojej ocenie przedsiębiorca korzystający z doświadczonych doradców ma bardzo dużą szansę uniknąć niekorzystnej transakcji, ponieważ w porę będzie w stanie dostrzec określone ryzyka i móc oszacować czy, wziąwszy je pod uwagę, inwestycja jest nadal opłacalna.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Szypulska

Wywiad został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8/2017