certyfikaty

Słowo certyfikaty najczęściej oznacza dokumenty potwierdzające zgodność produktu z obowiązującymi normami. Też: prawo do świadczenia określonych usług.