Newsroom

FSC znów w Białymstoku?

Las w Polsce - widok na drzewa. Fot. Anna Szypulska / BIZNES.meble.pl.

FSC znów w Białymstoku?

Rozmowy Lasów Państwowych z FSC Polska wkroczyły na nowe tory. W rezultacie pojawia się wyraźna możliwość powrotu do certyfikatu na terenie RDLP w Białymstoku.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Regionalna Dyrekcja zrezygnowała z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC w Białymstoku od 1 stycznia 2024 r. Dołączyła wtedy do Dyrekcji Regionalnych w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Warszawie, które również odeszły od certyfikacji.

W komunikacie, który RDLP w Białymstoku opublikowała 25 lipca 2023 r. powołała się na brak konstruktywnych działań ze strony FSC. Krytykowała także wyłączenie z procesu opracowywania wymagań certyfikacyjnych. W jej opinii oznaczało to brak wpływu na ostateczny kształt krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce. Trzeba jednak przyznać, że rezygnacji z certyfikacji FSC od 1 stycznia 2024 r., mimo posiadania ważnego certyfikatu do 10 sierpnia 2026 r., nikt się nie spodziewał.

FSC w Białymstoku znowu możliwe

Dla przypomnienia, 29 lutego podczas spotkania władz MKiŚ, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz FSC powstał specjalny zespół roboczy. Pracuje on nad rozwiązaniami umożliwiającymi przywrócenie certyfikacji FSC w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe w całym kraju. Prace zespołu dotyczą przede wszystkim kwestii umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych FSC. Obejmują również postępy w procesie rewizji krajowego standardu FSC dla Polski.

Są już pierwsze efekty współpracy MKiŚ, DGLP i FSC. Zgodnie z zapowiedzią z 29 lutego, kwestią priorytetową jest dążenie do przywrócenia certyfikacji w RDLP w Białymstoku. W odpowiedzi na oczekiwania ze strony przemysłu drzewnego, lokalnych władz oraz organizacji przyrodniczych z regionu, zespół roboczy wypracował rozwiązanie w postaci tymczasowej umowy licencyjnej. Na jej podstawie RDLP w Białymstoku będzie mogła rozpocząć proces ubiegania się o certyfikat FSC. Oznacza to możliwość zlecenia wykonania audytu i przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Certyfikacja FSC to jeden z postulatów naszych partnerów z branży drzewnej i samorządów. Dlatego z zaangażowaniem wchodzimy w nowe relacje z FSC Polska. Nie zapominamy przy tym, że winniśmy dochować wszelkiej staranności, by zawierając umowy, w pełni zabezpieczyć interes Skarbu Państwa, w tym Lasów Państwowych – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Zespół kontynuuje prace, dążąc do wypracowania długofalowego rozwiązania, które umożliwi przywrócenie certyfikatu FSC w skali ogólnokrajowej.

ZOBACZ TAKŻE: Lasy Państwowe – FSC – czy możliwa jest współpraca?

Bardzo mnie cieszy nowe otwarcie w relacjach z Lasami Państwowymi. Postępy prac zespołu roboczego najlepiej świadczą o chęci współpracy wszystkich stron. Mogę zapewnić o naszym pełnym zaangażowaniu w kontynuację rozmów – mówi Karolina Tymorek, dyrektorka FSC Polska.

Źródło: Lasy Państwowe.