Newsroom

FSC i Lasy Państwowe kontynuują rozmowy

Rozmowy FSC - Lasy Państwowe znów są kontynuuowane.

FSC i Lasy Państwowe kontynuują rozmowy

30 czerwca 2023 r. FSC spotkało się z władzami i przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w celu omówienia kwestii związanych z postanowieniami umowy licencyjnej oraz rewizją krajowego standardu gospodarki leśnej.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

W rozmowach na linii FSC – Lasy Państwowe organizację Forest Stwerardship Council reprezentowali:

  • Kim Carstensen, dyrektor generalny Forest Stewardship Council,
  • Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce,
  • dr inż. Marek Rzońca, koordynator FSC w Polsce ds. leśnictwa,
  • dwóch ekspertów FSC International.

Rozmawiano przede wszystkim o zapisach umowy licencyjnej oraz statusie prac nad rewidowanym krajowym standardem gospodarki leśnej dla Polski. Postęp został osiągnięty w zakresie niektórych zapisów umowy licencyjnej. Obie strony uzgodniły kolejne kroki, które każda ze stron powinna podjąć w celu osiągnięcia porozumienia.

W drugiej połowie sierpnia FSC organizuje dla wszystkich interesariuszy webinar, na którym przedstawi ostatni projekt standardu gospodarki leśnej dla Polski.

Certyfikacja FSC jest kluczowa dla rozwoju wielu przedsiębiorstw z branży drzewnej, w tym meblarskiej, papierniczej, czy opakowań. Forest Stewardship Council (FSC) pokazuje, że jest otwarta na dialog i liczy na wspólne dojście do porozumienia.

Tło rozmów na linii FSC – Lasy Państwowe

Forest Stewardship Council (FSC) to organizacja, która promuje odpowiedzialną gospodarkę leśną. Jej główne cechy to: przyjazna dla środowiska, sprawiedliwa społecznie i opłacalna ekonomicznie. W ten sposób wyznacza najwyższe standardy gospodarki leśnej na całym świecie.

FSC jest obecne w Polsce od wielu lat. Do połowy 2022 r. certyfikację w systemie FSC w Polsce posiadało 15 z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Łącznie certyfikacją objętych było niemal 6,7 mln ha z ok. 7,2 mln ha powierzchni leśnej zarządzanej przez Lasy Państwowe.

W ostatnich miesiącach sześć regionalnych dyrekcji zdecydowało się na zaprzestanie certyfikacji FSC. Są to RDLP w:

  1. Gdańsku,
  2. Toruniu,
  3. Poznaniu,
  4. Warszawie,
  5. Radomiu,
  6. Pile.

Stało się tak pomimo rozpoczętego w listopadzie 2022 r. dialogu pomiędzy FSC International a Lasami Państwowymi. Nie pomogło również udzielone przez FSC odstępstwo, które umożliwia wznowienie certyfikatu bez podpisania najnowszej wersji umowy licencyjnej.

Lasy Państwowe zgłosiły FSC obawy dotyczące niektórych postanowień umowy licencyjnej. Podzieliły się też uwagami na temat Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej, który jest obecnie poddawany rewizji. Krajowe standardy FSC są opracowywane przez ekspertów, którzy biorą pod uwagę perspektywy wielu grup interesariuszy i dostosowują je do lokalnych warunków. Najnowszy projekt krajowego standardu dla Polski uwzględnia wiele uwag Lasów Państwowych i innych interesariuszy zaangażowanych w ten proces.

Aktualny stan rozmów prowadzonych przez FSC i Lasy Państwowe

30 czerwca 2023 r. doszło do spotkania, w którym wzięły udział FSC i Lasy Państwowe. Jego celem było omówienia kwestii związanych z postanowieniami umowy licencyjnej oraz rewizją krajowego standardu gospodarki leśnej.

Ze strony FSC w spotkaniu uczestniczył Kim Carstensen, dyrektor generalny FSC International, inni eksperci oraz przedstawiciele FSC Polska. Podczas spotkania wyjaśniono reprezentantom Lasów Państwowych zapisy umowy licencyjnej, co do których zgłaszali oni uwagi. Postęp został osiągnięty w zakresie niektórych zapisów umowy licencyjnej i obie strony uzgodniły kolejne kroki, które każda ze stron powinna podjąć w celu osiągnięcia porozumienia.

Jeśli chodzi o rewizję standardu, FSC przedstawiło aktualny status tego procesu i harmonogram dalszych prac. Przedstawiciele Lasów Państwowych wykazali zainteresowanie ostatnim projektem standardu krajowego, który został przekazany FSC International do oceny formalnej.

FSC Polska zaprosiło Lasy Państwowe, które aktywnie uczestniczyły w procesie rewizji standardu, do udziału w webinarium w sierpniu 2023 r., podczas którego przedstawione zostaną wyniki ostatnich konsultacji społecznych oraz treść ostatniego projektu standardu.

Z niecierpliwością czekamy na udział różnych interesariuszy – w tym przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i poszczególnych jednostek Lasów Państwowych w naszym nadchodzącym webinarium – powiedział Kim Carstensen, dyrektor generalny FSC International, po spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w duchu dialogu. Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań jest kluczowym elementem współpracy, a dyskusje takie jak ta są bardzo pomocne w tym procesie. Doceniamy wieloletnią współpracę z Lasami Państwowymi i ich wkład w rewizję standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski – dodał.

FSC zapewnia o niezmiennej gotowości na dalszy otwarty i konstruktywny dialog z Lasami Państwowymi w celu wspólnego wspierania odpowiedzialnych praktyk leśnych w Polsce. Organizacja podkreśla, że z niecierpliwością czeka na dalsze postępy w tych dyskusjach, aby kontynuować wieloletnią współpracę.

Źródło: FSC Polska