Newsroom

Lasy Państwowe – FSC – czy możliwa jest współpraca?

Lasy Państwowe i FSC International rozmawiały o współpracy.

Lasy Państwowe – FSC – czy możliwa jest współpraca?

Czy po wczorajszym spotkaniu w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych można mówić o nowym otwarciu w relacjach pomiędzy Lasami Państwowymi a FSC International?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Tematem spotkania w siedzibie DG LP była współpraca pomiędzy Lasami Państwowymi a FSC International. Przedstawiciele obu instytucji, a także Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozmawiali o powrocie do certyfikacji FSC.

Czy Lasy Państwowe przywrócą FSC?

W spotkaniu, które odbyło się 29 lutego 2024 r. wzięli udział:

  • Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska,
  • Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej,
  • Kim Carstensen, dyrektor generalny FSC International.

Bardzo się cieszę, że udało się nam zorganizować to spotkanie w tak szybkim terminie. Wpisuje się to w politykę rządu w obszarze prowadzenia zrównoważonej polityki leśnej wzmacniającej funkcje przyrodnicze i społeczne lasu, jednocześnie podnoszącej konkurencyjność polskiego sektora drzewnego – powiedział Mikołaj Dorożała, wiceminister Klimatu i Środowiska.

Obecnie certyfikatami FSC świadczącymi o pozyskaniu drewna w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania, posługują się cztery z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (Katowice, Szczecin, Szczecinek i Zielona Góra). Dwie pierwsze, korzystając z derogacji, są w trakcie audytu prowadzonego z intencją, by nadal posługiwać się certyfikatem FSC. Jeśli audyt zakończy się wynikiem pozytywnym, obie RDLP otrzymają taką możliwość do końca sierpnia.

Zostawiamy przeszłość za sobą i rozpoczynamy od nowa dialog w sprawie certyfikacji. Zapewniam o naszej otwartości do rozmów. Prowadzimy je ze wszystkimi interesariuszami gospodarki leśnej. Przykładamy dużą wagę do głosów wszystkich naszych partnerów, którzy zgłaszają oczekiwanie, by Lasy Państwowe posługiwały się znakiem FSC. Otwartość i transparentność to priorytety obecnego kierownictwa Lasów Państwowych – poinformował Jerzy Fijas, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej.

Rewizja standardu krajowego w maju 2024 r.

Prace nad rewizją standardu krajowego dobiegają końca. Jego ostateczna wersja zostanie prawdopodobnie opublikowana w maju tego roku. Po okresie przejściowym, nowy standard zastąpi dotychczasowy najwcześniej w grudniu 2025 r. Standard, a w szczególności te jego elementy, wobec których zgłoszonych zostało najwięcej uwag, był przedmiotem prezentacji ze strony FSC Polska. Przedstawiciele FSC zreferowali także informacje dotyczące modernizacji narzędzi ocen ryzyka w kontekście unijnego rozporządzenia o wylesianiu (EUDR).

Omówiono postanowienia umowy licencyjnej, będącej podstawą posługiwania się znakiem towarowym FSC, w tym nt. kontroli FSC w podmiotach certyfikowanych, publikowania raportów z audytów czy jednostronnego wprowadzania części zmian w umowie.

Spotkanie pokazało silne zaangażowanie Lasów Państwowych na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i otwartość na współpracę. Wierzę, że istnieją solidne podstawy, aby kontynuować certyfikację FSC w polskich lasach, a po spotkaniu jestem pewien, że wspólnie możemy szybko osiągnąć pożądane rezultaty. Z naszej strony zapewniamy pełne zaangażowanie w dalsze rozmowy – podkreślił Kim Carstensen, dyrektor generalny FSC International.

ZOBACZ TAKŻE: Lasy Państwowe kontynuują negocjacje z FSC

Spotkanie zakończyło się powołaniem zespołu roboczego. Po zakończeniu spotkania zespół przystąpił do prac nad szczegółowymi rozwiązaniami dążącymi do przywrócenia certyfikacji FSC w skali ogólnokrajowej. Pierwszym krokiem jest dążenie do przywrócenia certyfikatu dla RDLP w Białymstoku, co jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno ze strony przemysłu drzewnego, samorządów oraz organizacji przyrodniczych i społecznych z tego regionu. Kolejne spotkanie, podsumowujące prace, zaplanowano już za dwa tygodnie.

Źródło: Lasy Państwowe