Rankingi

Wyniki badania konsumentów: Polska i świat

Badanie konsumentów potwierdza, że wybierają oni produkty, które nie przyczyniają się do zmiany klimatu.

Wyniki badania konsumentów: Polska i świat

Globalne badanie konsumenckie zrealizowane w 2022 roku przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) należy do jednych z największych na świecie. W ostatniej edycji wzięło udział 26.800 respondentów z 33 krajów. W Polsce sondaż objął 800 konsumentów.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Badanie konsumentów w naszym kraju nie pozostawia żadnych wątpliwości. Niemal dwie trzecie polskich konsumentów woli kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom oraz nie przyczyniają się do zmiany klimatu.

Najlepiej rozpoznawalną marką wśród uwzględnionych w badaniu systemów certyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem okazał się symbol FSC®. Został on wskazany przez połowę respondentów z Polski, którzy wzięli udział w globalnym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos.

Jak na decyzje zakupowe wpływają kwestie zrównoważonego rozwoju i jak konsumenci postrzegają zagrożenia ekologiczne? Odpowiedzi na te i inne pytania szukała w globalnych badaniach konsumenckich organizacja Forest Stewardship Council® przy współpracy firmy badawczej Ipsos.

Badanie konsumentów: czego najbardziej się obawiają?

Utrata różnorodności biologicznej i wylesianie to dwie najważniejsze obawy związane z lasami. Jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie, największe obawy ankietowanych budzą obecnie:

 • wojny, konflikty i terroryzm (65% wskazań w polskim badaniu),
 • trudna sytuacja gospodarcza (50%)
 • kwestie związane ze zdrowiem (40%)
 • zmiana klimatu (31%).

Zapytani bardziej szczegółowo o zagrożenia związane z lasami, polscy respondenci wskazywali przede wszystkim utratę gatunków zwierząt i roślin, wylesianie, a także spowodowane nim susze i powodzie. W odpowiedziach badanych z innych krajów dobrze widać lokalne uwarunkowania: Hiszpanie i Amerykanie martwią się pożarami lasów, Brazylijczycy – wylesianiem.

Świadomość decyzji zakupowych

Konsumenci starają się przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego, podejmując odpowiedzialne wybory. Blisko 2/3 Polaków deklaruje, że woli kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Zależy im też na tym, by nie przyczyniały się do zmiany klimatu (odpowiednio 63% i 62%).

Ponad połowa badanych (58%) oczekuje, że firmy nie będą przyczyniać się do wylesiania. 57% respondentów chętniej sięga po artykuły w opakowaniach podlegających recyklingowi, np. papierowe. 56% uważa, że może pomagać chronić lasy, kupując produkty certyfikowane przez niezależne organizacje.

Badanie konsumentów na zlecenie FSC pokazuje, że Polacy chcieliby kupować odpowiedzialnie.
Źródło: Forest Stewardship Council (FSC).
Badanie konsumentów na zlecenie FSC pokazuje, że Polacy wybierają produkty certyfikowane.
Źródło: Forest Stewardship Council (FSC).

Jednym z takich systemów certyfikacji jest ten zarządzany przez Forest Stewardship Council. FSC to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.

Kiedy drewno opuszcza las z certyfikatem FSC, oznacza to, że zostało pozyskane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób – wyjaśnia Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Certyfikaty i ich rozpoznawalność

Jak pokazało badanie konsumentów, FSC okazało się zdecydowanym liderem rozpoznawalności w Polsce i na świecie. Połowa (50%) polskich respondentów rozpoznaje logo FSC, podczas gdy na świecie ten odsetek wyniósł 46%. Ten wskaźnik jest najwyższy wśród osób w wieku od 18 do 24 lat.

Kolejny w rankingu system certyfikacji zebrał o niemal 10 punktów procentowych mniej wskazań. 1/3 badanych (31%) w Polsce widuje logo FSC kilka razy w miesiącu (7% – kilka razy w tygodniu, 1% – codziennie).

Jak wskazuje badanie konsumentów, z rozpoznawalnością wiąże się zaufanie. 64% polskich respondentów deklaruje większą skłonność do zaufania markom, które promują znak FSC lub oferują tak oznaczone produkty. Poziom zaufania jest jeszcze wyższy wśród osób, które znają FSC – sięga aż 75%.

Te wyniki pokazują, że Polacy mają do nas zaufanie. FSC ułatwia konsumentom odpowiedzialne zakupy: mogą mieć pewność, że produkt oznaczony logo FSC został wykonany z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł, a certyfikowane firmy w całym łańcuchu dostaw spełniają nasze wysokie standardy – komentuje Karolina Tymorek.

To wszystko ma znaczący wpływ na zachowania konsumenckie i decyzje zakupowe. 52% spośród tych, którzy rozpoznają logo FSC, najprawdopodobniej wybierze tak oznakowany artykuł niż jego zamiennik bez certyfikacji. Ten sam odsetek polskich respondentów poleciłby produkt certyfikowany FSC swoim bliskim lub znajomym. Niemal dwie piąte (38%) rozpoznających logo respondentów deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za produkt, jeśli posiada on certyfikat FSC.

Badanie konsumentów pokazało postawy, które wspierają zrównoważony rozwój:

 • 71% konsumentów na świecie twierdzi, że woli wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Taką postawę deklaruje 63% Polaków;
 • 66% konsumentów globalnie i 58% w Polsce oczekuje od firm, że sprzedawane przez nie produkty i opakowania z drewna lub papieru nie przyczyniają się do wylesiania;
 • Prawie dwie trzecie (62%) konsumentów na świecie i ponad połowa (52%) w Polsce spośród tych, którzy rozpoznają logo FSC, wybierze raczej tak oznakowany artykuł niż jego zamiennik, ale bez certyfikacji;
 • Na świecie 49%, a w Polsce niemal dwie piąte (38%) respondentów rozpoznających logo FSC deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za produkt, jeśli posiada on certyfikat FSC;
 • 64% respondentów globalnie i 59% w Polsce oczekuje, że umieszczane na produktach informacje o zrównoważonym rozwoju powinny być potwierdzane certyfikatem przez niezależną organizację;
 • 63% badanych na świecie i 57% w Polsce twierdzi, że stara się kupować produkty zapakowane w materiały odnawialne, takie jak papier, zamiast plastiku;
 • 62% badanych na świecie i 56% w Polsce uważa, że może chronić lasy poprzez wybieranie produktów certyfikowanych przez niezależną organizację.

Niezależne certyfikaty z większą wiarygodnością niż rządy i firmy

Zarówno na świecie, jak i w Polsce konsumenci w zakresie ochrony lasów ufają raczej systemom certyfikacji. W Polsce 28% badanych deklaruje do nich „pełne” lub „duże” zaufanie. Natomiast brakuje zaufania do instytucji państwowych (w Polsce – 9% analogicznych wskazań). Gdzieś pośrodku lokują się producenci i sprzedawcy produktów z drewna i papieru, którym ufa w Polsce 16% respondentów.

ZOBACZ TAKŻE: FSC Furniture Awards: wśród laureatów firma z Polski

Konsumenci oczekują przy tym weryfikacji. W Polsce 59% respondentów uważa, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju zamieszczone na produktach powinny być potwierdzone certyfikatem przez niezależną organizację.