Słownik meblarski

Chemia

Kategoria obejmuje farby, lakiery, emalie oraz inne produkty używane w przemyśle drzewnym, a także w produkcji mebli i stolarki budowlanej.

Barwnik kwasowy

Barwnik kwasowy – są najczęściej solami sodowymi lub wapniowymi barwników nitrozowych, azowych i nitrowych. Odznaczają się one bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie i stosunkowo dużą łatwością wnikania w drewno. Dzięki temu nadają się do wgłębnego barwienia drewna. …

Barwnik syntetyczny

Barwnik syntetyczny – surowcem wyjściowym do produkcji barwników syntetycznych są najczęściej węglowodory aromatyczne, np. benzen, toluen, otrzymywane w wyniku destylacji smoły pogazowej węgla kamiennego. …

Barwnik zasadowy

Barwnik zasadowy – są najczęściej chlorowodorkami, siarczanami i szczawianami barwnych zasad, rozpuszczalnymi w wodzie i alkoholu etylowym. Do barwienia drewna używa się roztworów o stężeniach 0,4-4%. …

Bejca

Bejca służy do transparentnego barwienia drewna, w celu nadania lub ujednolicenia jego koloru przed położeniem warstwy wykończeniowej. …

Emalia chemoutwardzalna do mebli

Emalia chemoutwardzalna do mebli – wyrób lakierowy dwuskładnikowy, którego składnik I stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic ftalowych i aminowych z dodatkiem środków matujących, a składnik II (utwardzacz) jest roztworem kwasu solnego w alkoholach alifatycznych. …

Emalia ftalowa szybkoschnąca do mebli

Emalia ftalowa szybkoschnąca do mebli – emalie ftalowe stanowią zawiesinę pigmentów w roztworze stopu olejno-żywicznego i żywicy ftalowej. Służą do ostatecznego malowania pędzlem, pistoletem natryskowym albo przez polewanie elementów mebli kuchennych z drewna i tworzyw drzewnych. …

Emalia nitrocelulozowa

Emalia nitrocelulozowa – emalie nitrocelulozowe są to pigmentowane lakiery nitrocelulozowe. W przeciwieństwie do emalii olejnych odznaczają się jasnymi, czystymi kolorami, które można modyfikować przez mieszanie emalii o różnych kolorach. …

Emalia olejna do szlifowania

Emalia olejna do szlifowania – zawiesina pigmentów w spoiwie stanowiącym roztwór stopu oleju lnianego i tungowego z żywicą fenolową w rozpuszczalnikach organicznych. …

Emalia olejna ogólnego stosowania

Emalia olejna ogólnego stosowania – stanowi zawiesinę pigmentów w spoiwie olejno-żywicznym z dodatkiem sykatyw. Emalii tych używa się do malowania elementów z drewna, metali i innych tworzyw, uprzednio zagruntowanych i ewentualnie zaszpachlowanych. …

Emalia olejno-żywiczna wodoodporna

Emalia olejno-żywiczna wodoodporna – wyrób lakierowy o podobnym składzie podstawowym, jak emalie olejne ogólnego zastosowania, z dodatkiem środków pomocniczych. …

Emalia styrenowana

Emalia styrenowana – emalie styrenowane są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze ksylenowym żywicy ftalowej styrenowanej z dodatkiem sykatyw. …

Emalia syntetyczna melaminowa

Emalia syntetyczna melaminowa – zawiesina pigmentów w roztworze żywicy melaminowej i ftalowej w węglowodorach aromatycznych i alkoholach. …

Farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca

Farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca – stosowana jest w stolarce budowlanej jako pierwsza warstwa pod podkład i emalie chemoutwardzalne nanoszone elektrostatycznie. Wyrób ten tworzy powłokę twardą, przyczepną do podłoża i przewodzącą prąd. …

Farba ftalowa styrenowana do gruntowania

Farby ftalowe styrenowane do gruntowania – farby te są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w ksylenowym roztworze żywicy ftalowej styrenowanej z dodatkiem sykatyw i środków przeciw kożuszeniu. Kolor farby zależy od rodzaju zastosowanego pigmentu. …

Farba olejna podkładowa

Farby olejne podkładowe – farby olejne podkładowe są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy (obciążników) w spoiwie olejowym. …

Farby nawierzchniowe i emalie

Farby nawierzchniowe i emalie – służą do wykańczania kryjącego. Produkuje się emalie i farby olejne, emalie nitrocelulozowe, emalie syntetyczne i inne tego typu wyroby lakierowe o zróżnicowanych właściwościach i różnym przeznaczeniu. …

Farby nawierzchniowe olejne i syntetyczne ogólnego stosowania

Farby nawierzchniowe olejne i syntetyczne ogólnego stosowania – są to wyroby lakierowe, stanowiące zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w odpowiednio spreparowanych olejach roślinnych (farby olejne) lub w roztworach żywic ftalowych, modyfikowanych olejami roślinnymi (farby syntetyczne). …

Izolant

Izolant – substancja chemiczna oddzielająca podłoże od warstwy lakieru. Zastosowanie tego środka polepsza jakość podłoża, zapobiega puchnięciu płyty, pękaniu lakieru na skutek przesiąków wody, jak i oddzielaniu się powłoki lakierniczej od podłoża. …

Kauczuk butadienowo-styrenowy

Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) – to polimerowy związek organiczny, który otrzymywany jest ze styrenu i butadienu. Należy do grupy elastomerów i stanowi jedną z wielu odmian kauczuku syntetycznego. …

Kit szpachlowy i szpachlówka

Kit szpachlowy i szpachlówka – rodzaj kitów szpachlowych i szpachlówek jest dostosowany do rodzaju wyrobu lakierowego, przeznaczonego na wierzchnią warstwę powłoki malarsko-lakierniczej. …

Klej metakrylowy

Klej metakrylowy – grupa klejów, do szybkiego łączenia tworzyw sztucznych. Powszechnie używa się ich w budowie autobusów, łodzi, samochodów osobowych i ciężarowych, reklam podświetlanych, ale też do łączenia płyt formowanych, jak blaty w nowoczesnych kuchniach. …

Klej mocznikowy

Klej mocznikowy – kleje mocznikowe występują w postaci wodnych roztworów żywicy, proszków i błon. …

Klej stolarski

Klej stolarski – kleje stolarskie to kleje dyspersyjne, których bazą jest środek wiążący PVA. Kleje dyspersyjne stosowane są do klejenia drewna litego, powierzchni HPL, rowków oraz do klejenia blokowego, korpusowego i montażowego. Przy dodaniu środków utwardzających mogą być dodatkowo zwiększone właściwości kleju. …

Lakier chemoutwardzalny na drewno

Lakier chemoutwardzalny na drewno – są to lakiery bezbarwne dwuskładnikowe. Składnik podstawowy jest roztworem żywic aminowych i ftalowych w butanolu i ksylenie z dodatkiem dwubutylu i oleju silikonowego. Drugi składnik – utwardzacz, będący roztworem kwasu solnego w etanolu, spełnia rolę katalizatora powodującego …

Lakier chemoutwardzalny szybko schnący do mebli

Lakier chemoutwardzalny szybko schnący do mebli – są to bezbarwne lakiery dwuskładnikowe przeznaczone specjalnie do wykańczania mebli. …

Lakier do gruntowania

Lakier do gruntowania – jest to roztwór pochodnych celulozy w estrach kwasu octowego i węglowodorach aromatycznych, splastyfikowany żywicami syntetycznymi. …

Lakier ftalowy modyfikowany

Lakier ftalowy modyfikowany, schnący na powietrzu, ogólnego zastosowania – jest wyrobem lakierowym stanowiącym roztwór stopu żywicy ftalowej modyfikowanej olejami schnącymi z żywicą fenolową w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych i sykatyw. …

Lakier nitrocelulozowy

Lakier nitrocelulozowy – lakiery nitrocelulozowe są roztworami suchej nitrocelulozy w lotnych związkach organicznych, spełniających funkcję rozpuszczalników i rozcieńczalników. …

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny do drewna matowy

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny do drewna matowy – lakier ten jest roztworem nitrocelulozy i żywic syntetycznych w mieszaninie plastyfikatorów, estrów kwasu octowego, alkoholi, węglowodorów aromatycznych z dodatkiem substancji matujących. Jest przeznaczony do lakierowania na mat szlachetny. …

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny do gorącego natrysku

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny do gorącego natrysku – lakier ten jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie estrów, węglowodorów aromatycznych i alkoholi z dodatkiem żywic syntetycznych i plastyfikatorów. …

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny na drewno

Lakier nitrocelulozowy bezbarwny na drewno – lakier ogólnego przeznaczenia, szeroko stosowany m.in. w meblarstwie. …

Lakier nitrocelulozowy kolorowy

Lakier nitrocelulozowy kolorowy – lakiery kolorowe są lakierami również przezroczystymi, które oprócz podstawowych składników, takich jak nitroceluloza, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i plastyfikatory zawierają żywice naturalne nadające lakierowi zabarwienie. …