Słownik meblarski

Lakier chemoutwardzalny szybko schnący do mebli

Lakier chemoutwardzalny szybko schnący do mebli – są to bezbarwne lakiery dwuskładnikowe przeznaczone specjalnie do wykańczania mebli.

Składnik podstawowy (I) jest roztworem nitrocelulozy, żywic aminowych i splastyfikowanych żywic ftalowych w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych. Składnik II – utwardzacz – stanowi roztwór kwasów w rozpuszczalnikach organicznych (np.: alkoholowy roztwór kwasu solnego).

W celu uzyskania powłoki matowej lub półmatowej do składnika podstawowego dodaje się zawiesinę środka matującego. Lakier nanosi się natryskiem pneumatycznym. Uzyskane powłoki są elastyczne, odporne na wodę zimną i gorącą, alkohol, atrament, tłuszcze i wiele substancji chemicznych.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: