Słownik meblarski

Chemia

Kategoria obejmuje farby, lakiery, emalie oraz inne produkty używane w przemyśle drzewnym, a także w produkcji mebli i stolarki budowlanej.

Lakier olejny

Lakier olejny – lakiery olejne są roztworami stopu żywic z olejami schnącymi w rozpuszczalnikach organicznych. Do ich wyrobu używa się żywic kopalowych, kumaronowych, alkidalowych oraz kalafonii i innych żywic. …

Lakier poliestrowy

Lakier poliestrowy – lakiery poliestrowe są wyrobami lakierowymi bezrozpuszczalnikowymi. Stanowią roztwór żywicy poliestrowej (poliestrów kwasu melaminowego, fumarowego, ftalowego) w styrenie. …

Lakierobejca

Lakierobejca łączy zalety bejcy nadając odpowiednią barwę powierzchni wykańczanej preparatem oraz lakieru stanowiąc ochronę dla drewna. …

Matyna

Matyna – roztwór szelaku w alkoholu etylowym z dodatkiem oleju rycynowego lub roztworami szelaku i żywic syntetycznych w alkoholu z dodatkiem plastyfikatorów. …

Melamina

Melamina – bezbarwna substancja krystaliczna o symbolu chemicznym C3H6N6. Na skutek termicznej dekompresji mocznika przyjmuje postać białego proszku. Jest produktem nietoksycznym i niepalnym. …

Nitropolitura

Nitropolitura – jest mieszaniną szelaku i nitrocelulozy. Do jej rozpuszczenia używa się zestawu rozpuszczalników, w którego skład wchodzą: alkohol etylowy, octan amylu, octan etylu i alkohol butylowy. …

Odnawiacz do mebli drewnianych

Odnawiacz do mebli drewnianych usuwa plamy, zabrudzenia oraz przywraca pierwotne zabarwienie meblom drewnianym. …

Olej do drewna

Olej do drewna – wykańczanie olejem jest jednym z najstarszych sposobów wykańczania powierzchni mebli. Olejem pokrywa się zewnętrzne powierzchnie mebla. Należy unikać wykańczania szuflad, półek, itp. ze względu na możliwość zabrudzenia papieru lub przechowywanej odzieży. Ponadto powłoka olejowa jest łatwa do wykonania …

Olej twardy do mebli

Olej twardy do mebli – preparat służący do wykończenia powierzchni drewnianych mebli, w tym przeznaczonych dla dzieci. …

Pasta szlifierska

Pasta szlifierska – pasty do szlifowania powłok malarsko-lakierniczych są mieszaninami rozdrobnionych, miękkich materiałów ściernych, takich jak: kaolin, kreda, pumeks, ziemia okrzemkowa z tłuszczami, rozpuszczalnikami, plastyfikatorami i niekiedy wodą. …

Płyn do polerowania

Płyn do polerowania – płyny do polerowania są mieszaniną rozpuszczalników, plastyfikatorów, emulgatorów, tłuszczów i wody. Służą one do usunięcia resztek pasty do szlifowania i ostatecznego wypolerowania powłoki. …

Podkład nitrocelulozowy

Podkłady nitrocelulozowe – podkłady nitrocelulozowe są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w spoiwie sporządzonym na roztworach nitrocelulozy żywic syntetycznych i innych substancji w węglowodorach aromatycznych, estrach i alkoholach. …

Podkład syntetyczny pod emalie nitrocelulozowe

Podkład syntetyczny pod emalie nitrocelulozowe – podkłady te są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w spoiwie sporządzonym z żywic syntetycznych z dodatkiem sykatyw, w kolorach białym, żółtym i czerwonym. …

Pokost

Pokosty – są to odpowiednio spreparowane schnące oleje roślinne i syntetyczne. Produkty otrzymywane z olejów roślinnych noszą nazwę pokostów naturalnych, zaś z olejów syntetycznych lub z mieszaniny olejów syntetycznych z roślinnymi, a także z żywicami syntetycznymi – pokostów sztucznych lub syntetycznych. …

Pomocnicze materiały malarskie

Pomocnicze materiały malarskie – do pomocniczych materiałów malarskich zaliczamy materiały, które nie wchodzą w skład powłoki malarsko-lakierniczej, lecz są niezbędne do prawidłowego wytworzenia tej powłoki. …

Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik – jako rozcieńczalniki stosuje się najczęściej toluen i ksylen, niektóre gatunki benzyny oraz alkohol etylowy i propylowy. …

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik – rozpuszczalniki są to przeważnie ciecze organiczne, ulatniające się w temperaturze pokojowej, o stosunkowo niskich temperaturach wrzenia, które mają zdolność rozpuszczania substancji błonotwórczej. …

Wady powłok malarsko-lakierniczych

Wady powłok malarsko-lakierniczych – mogą być spowodowane złą jakością materiału, niedostatecznym przygotowaniem podłoża lub nieodpowiednią technologią noszenia, suszenia i uszlachetniania powłok. …

Wypełniacz porów

Wypełniacz porów – wypełnianie i zacieranie porów jest zabiegiem wstępnym przed nałożeniem lakieru bezbarwnego lub politury na podłoże. …

Wytrawa

Wytrawa – roztwory soli metali zdolnych do barwnej reakcji chemicznej z garbnikami zawartymi w drewnie lub wprowadzonymi do drewna przed jego wytrawieniem. …

Zmywacz do drewna

Zmywacz do drewna – środek służący do usuwania powłok wykończeniowych z mebli, elementów wystroju wnętrz i stolarki budowlanej. …