Słownik meblarski

Farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca

Farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca – stosowana jest w stolarce budowlanej jako pierwsza warstwa pod podkład i emalie chemoutwardzalne nanoszone elektrostatycznie. Wyrób ten tworzy powłokę twardą, przyczepną do podłoża i przewodzącą prąd.

Do nakładania drugiej warstwy na okna i drzwi, malowanych metodą elektrostatyczną, służy podkład chemoutwardzalny na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku. Powłoka jest twarda, przyczepna i podatna do szlifowania.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: