Słownik meblarski

Emalia chemoutwardzalna do mebli

Emalia chemoutwardzalna do mebli – wyrób lakierowy dwuskładnikowy. Składnik I stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic ftalowych i aminowych z dodatkiem środków matujących, natomiast składnik II (utwardzacz) jest roztworem kwasu solnego w alkoholach alifatycznych.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: