Słownik meblarski

Farba olejna podkładowa

Farby olejne podkładowe – farby olejne podkładowe są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy (obciążników) w spoiwie olejowym.

Jakie są rodzaje farb olejnych podkładowych?

Zależnie od rodzaju i procentowego udziału pigmentów i wypełniaczy rozróżnia się takie farby olejne podkładowe, jak np.:

  • ogólnego zastosowania,
  • farby olejne miniowe, które stanowią zawiesinę minii ołowianej w spoiwie olejnym i służą do zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych przed korozją.

Gdzie stosuje się farby olejne podkładowe?

Stosuje się je w kolejnictwie, w budownictwie itp. W meblarstwie stosuje się farby ogólnego przeznaczenia.

Charakteryzują się one dobrą przyczepnością do podłoża i elastycznością. Dzięki temu używa się ich jako podkład (międzywarstwa) pod nawierzchniowe farby i emalie olejne, a także niektóre syntetyczne, nanoszone na poprzednio zagruntowane podłoże.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: