Słownik meblarski

Kit szpachlowy i szpachlówka

Kity szpachlowe i szpachlówkirodzaj kitów szpachlowych i szpachlówek jest dostosowany do rodzaju wyrobu lakierowego, przeznaczonego na wierzchnią warstwę powłoki malarsko-lakierniczej.

Na przykład do ostatecznego wykańczania powierzchni elementu olejnymi wyrobami lakierowymi używa się olejnych kitów i szpachlówek, do wykańczania nitrocelulozowymi wyrobami lakierowymi – kitów i szpachlówek specjalnie przystosowanych do powłok nitrocelulozowych.

Co to są kity szpachlowe i szpachlówki?

Kity szpachlowe i szpachlówki olejne produkuje się jako zawiesiny pigmentów i wypełniaczy (np. kredy szlamowanej) w lakierze olejnym lub zasykatywowanym stopie olejów schnących z żywicą fenolową z dodatkiem benzyny.

Kity szpachlowe i szpachlówki nitrocelulozowe są zawiesinami pigmentów i wypełniaczy w splastyfikowanym roztworze nitrocelulozy w mieszaninie kwasu octowego, alkoholi i węglowodorów aromatycznych.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: