Słownik meblarski

Lakier nitrocelulozowy

Lakier nitrocelulozowy – lakiery nitrocelulozowe są roztworami suchej nitrocelulozy w lotnych związkach organicznych, spełniających funkcję rozpuszczalników i rozcieńczalników.

Jako rozpuszczalniki stosuje się najczęściej estry kwasu octowego, etery kwasu octowego, etery glikolu oraz niektórych gatunków benzyny. Produkuje się wiele rodzajów lakierów nitrocelulozowych: od lakieru ogólnego stosowania do lakierów o właściwościach, przystosowanych do specjalnego przeznaczenia i technologii nanoszenia lakieru.

Od czego zależą właściwości lakierów nitrocelulozowych?

Właściwości lakierów nitrocelulozowych zależą od rodzaju podstawowego składnika – nitrocelulozy, tj. przede wszystkim od jej lepkości (mała, średnia, duża) oraz od rodzaju użytych żywic i zmiękczaczy, a także od proporcji składników lakieru, bowiem nitroceluloza nie jest jedynym składnikiem błonotwórczym lakieru.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: